top of page

E Devlet Uygulamaları

Aile İkamet İzni

Güncelleme tarihi: 9 Haz

"Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 34 ila 37'nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34'üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.


aile ikamet izni aile birleşimi

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?


Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28'inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin:


a) Yabancı eşine,

b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,

c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,


aile ikamet izni düzenlenebilir.


Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması halinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.


Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.


Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.


Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:


- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)


- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,


- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.


Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?


Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.


Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.


Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?


Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35'inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.


- Destekleyicide aranan şartları karşılamak, (Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)


- Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak, (Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7'nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)


Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?


Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,


Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,


Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,


hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz."

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page