top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlar

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243-246 maddeleri arasında Bilişim Suçları özel olarak düzenlenmiştir.

Bu suçlar;

sistem odası bilişim
  1. Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),

  2. Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),

  3. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),

  4. Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a)


Bu suçlara ilişkin kanun maddeleri ve madde gerekçelerine ulaşmak için aşağıdaki düğmeye tıklayabilirsiniz.

Ancak bu makalemizde Bilişim araçları ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen diğer suçlara ilişkin değerlendirmeler yapacağız.
Bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlar


Türk Ceza Kanunu'nda suçu oluşturan fiilin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kanunda bir tanımlamanın yapılmadığı suçlara “Serbest Hareketli Suçlar” denir.

Bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlar da serbest hareketli suçların pek çoğu gibi bilişim araçları veya bilişim sistemleri kullanılarak da işlenebilir.

Örneğin;

Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının ortak Hüküm Madde 119 kapsamında "b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle," hükmü gereğince bilişim araçları kullanılarak işlenebileceği değerlendirilebilir. Ancak bu suçlardan Konut dokunulmazlığının ihlali suçu fiziksel olarak bir konut yada eklentiye girmeyi yada rıza sona erdikten sonra çıkmamayı düzenlediğinden bilişim araçları ile işlenmesi mümkün olmayacaktır.


Yine aşağıda sıralandığı üzere bir kısım suç da serbest hareketli suçlar olmaları sebebi ile bilişim sistemleri yada bilişim araçları ile işlenebilmektedir.

Bu anlamda yalnızca kanunda bilişim suçları olarak belirtilen suçların değil TCK kapsamında pek çok suçun bilişim sistemleri ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenebileceğini unutmayın.

Eylemlerinizin sosyal medya hesaplarınız üzerinden gerçekleştirilmiş olması kanun karşısında sizi haklı duruma getirmeyecektir.

Aksine sosyal medya faaliyetleriniz günlük faaliyetlerinizden ayrı olarak anonim bir kişi olmanız, kimliğinizi gizliyor olmanız gibi sebeplerden pek çok suç yönünden nitelikli hal sayılabilecektir ve cezai müeyyideyi artıracaktır.

Bu anlamda sosyal medya ve bilişim sistemleri içerisinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz bakımından da sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı Nedir? İstisnaları Nelerdir? İlgili İçtihatlar ve Kanun Hükümleri

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page