top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası

TMK Madde 162 kapsamında onur kırıcı davranış özel boşanma sebepleri arasında sayılmıştır.

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için söz konusu davranışın ağır nitelikte olması gerekmektedir. Buna maruz kalan eşin derin şekilde kırılması, çevresinde kendisine beslenen saygı ve itibarı azaltacak davranışlar söz konusu olması gerekir.


toplum içinde megafon

Yargıtay Kararları Onur kırıcı davranış örnekleri

  • Toplum içinde eşe hakarette bulunulması,

  • küfür,

  • aşağılayıcı sözler söyleme,

  • hakaret ve sövme,

  • aile mahremiyetini yayma,

  • sürekli olarak eşin hakaretlere maruz kalması,

  • evden kovulma,

  • iftira,

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının TMK Madde 162 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

Davacı ve davalı 2007 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çocuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evliliğin başından bu yana davalı düzenli şekilde psikolojik şiddet uygulamaktadır. Davalı, bu şiddeti çoğu zaman ortak çocuğun önünde yapmaktadır. Davalı, davacıya sürekli hakaretler etmekte ve onu küçük gören küçümseyen söylemlerine tüm uyarılara rağmen devam etmektedir. Davalı bu davranışlarını davacının iş arkadaşları ve akrabaları ile toplum içinde de sürdürmektedir. Davalı, davacıyı insan içinde de sürekli küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve kötü muamelede bulunmaktadır. Bu hususlar yargılama aşamasında tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

Davalının ekonomik durumu oldukça iyi olmasına rağmen; ortak çocuk, davacı ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Ortak konutun ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarını davacı tek başına karşılamaktadır. Davalı evlilik birliğinden bu yana üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Darp raporu ve Emniyet İfade Tutanağı Örneği

-Dava tarihinden geriye dönük olarak "Telefon No." nolu gsm hattının 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatörden celbi

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar121 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page