top of page

E Devlet Uygulamaları

Terk sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Terk nedeniyle boşanma davası şartları

Terk nedeniyle boşanma davası şartları;

 • Ortak Konutun varlığı

 • Eşlerden birinin evlilik birliğinin getirdiği görevleri yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk etmesi

 • “Eve Dön İhtarı” Çekilmesi

 • İhtarname çeken tarafın ihtar konusunda samimi olması

olarak kabul edilebilir.


oyuncak ayı ve eşyaları toplamak terk

Öncelikle eşlerin birlikte yaşadıkları bir ortak konut söz konusu olmalıdır. Bu konutun belirlenememesi halinde hakim müdahalesi talep edilebilir.

Evi terk eden eşin evlilik birliğinin getirdiği görevleri yerine getirmemek kastıyla yapılması gerekir.

Terk eylemi sonrasında da eşin, evi terk eden eşe mahkeme veya noter kanalı ile eve dönmesi konusunda ihtar çekmesi gerekmektedir.
Terk nedeniyle boşanma davası açma süresi


Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.


Boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 

Terk sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının TMK Madde 164 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı terk sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

Davacı ve davalı 2007 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çocuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Davalı, .../.../.... tarihinde tarafların birlikte yaşadığı ortak konutu terk etmiştir. Mahkeme/ Noter aracılığı ile çekilen ihtarname de sonuçsuz kalmıştır. Başvuru ve ihtarnameye ilişkin deliller dava dilekçesi ekinde dosyaya sunulacaktır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Terk hususunda mahkeme/ noter kanalı ile çekilen ihtar,

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar


 

Evi terk eden eş Yargıtay kararları

Yargıtay kararları ışığında haklı sebeple ortak konutu terk eden eşe, terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.


Evliyken evi terk etmek kusur mudur?

Evliyken evi terk etmek her durumda kusur olarak kabul edilemez. Terk boşanma sebebinin varlığının kabul edilebilmesi için evi terk eden kişinin haklı bir gerekçesi bulunmaması gerekmektedir.


Evi terk eden koca ağır kusurlu mudur?

Haklı bir sebep olmaksızın evi terk eden eş boşanma konusunda kusurludur. Yargıtay kararları ışığında ortak konutu haklı sebeple terk eden eşe karşı, terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.


Yargıtay Kararları Işığında Terk Kabul Edilmeyen Bazı haller
 • evden ayrılışın diğerinin rızasına dayanması,

 • eşlerden birinin bir başka şehirde iş bulması,

 • tayin,

 • diğer eşin tayini çıkan eşle birlikte taşınmak istememesi,

 • askerlik,

 • hastalık,

 • hüküm giymek.

273 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page