top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Uzun dönem ikamet izni

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Uzun Dönem İkamet İzni


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 42 ila 45'inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43'üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.


ev almak

Uzun dönem ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar kimlerdir?

  • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni düzenlenir.

  • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.


Uzun Dönem İkamet İzni kaç yıllık sürelerle düzenlenebilir?


Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.


Uzun dönem ikamet izni şartları nelerdir?


Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43'üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

  • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.)

  • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,

  • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

  • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

  • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)


Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar:


Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.


Uzun dönem ikamet izni red, iptal veya uzatılmama nedenleri nelerdir?


  • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

  • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.


Uzun dönem ikamet izni iptali valilikler tarafından yerine getirilir. Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye'de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page