top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Boşanma davaları, boşanma dilekçesi yada anlaşmalı boşanma dilekçesi mahkemeye tevzi edilmiş olmakla ile açılmış sayılır.


boşanma ve ayrılık

Boşanma Dilekçesi ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanma davaları yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalardandır. Yazılı yargılama usulüne göre tarafların basit yargılama usulünden ayrı olarak karşılıklı birer dilekçe daha verme hakkı mevcuttur. (Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi)

Bu hak tarafların bu dilekçeler ile iddia ve savunmalarını genişletip değiştirebilecekleri anlamına gelmektedir.

Bu nedenle yalnızca dava dilekçesini mahkemeye sunmak her zaman boşanma kararı verilmesi için yeterli olmayacaktır. Davacı, boşanma sebepleri ve kusur yönünden tüm dilekçe safhalarında detaylı ve ispatlı bir anlatımla haklılığını ispat etmelidir. Kesin boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri arasından kendisini ilgilendiren ve ispat edebileceği sebep üzerinden dilekçesini temellendirmesi daha sağlıklı olacaktır. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi bir kararında "Dava dilekçesi davanın alın yazısıdır." der. Bu anlamda doğru ve açık bir anlatımla delillerle desteklenebilen bir dilekçe ortaya koymak, mahkemenin yargılama sırasında dikkatini çekecek ve kararına etki edecek öğelere yer vermek çok önemlidir. Eksik veya doğru iddialara yer vermeyen bir dava dilekçesi, haklı olmasına rağmen yıllarca uğraştıktan sonra davacıyı boşanma imkanından mahrum bırakabilir. Bu anlamda doğru bir boşanma dilekçesi ile başvuru yapılması hayat kurtarıcı olabilir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile boşanma davası açabilmek için dilekçenin mahkemeye tevzi edilmesinin yanında kanunda belirtilen şartların da yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirilmediği müddetçe mahkemece tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilemeyecektir. Bu şartlar; en az 1 yıldır evli olunması, boşanmanın mali sonuçları bakımından ve müşterek çocukların velayeti kapsamında anlaşmış olunması ve bu hususların hakim önünde kabul edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası bakımından dava dilekçesinden daha önemli olan şey boşanma protokolüdür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün doğru ve eksiksiz hazırlanması, boşanma ve mali sonuçları hakkında tarafların açık iradelerinin mahkeme dosyasında ortaya konulması çok önemlidir. Aksi halde tarafların arasında konuşulmuş ancak protokolde ifade edilmemiş yada yeterince açık ifade edilmemiş yahut muallakta bırakılmış hususlar bakımından boşanma protokolünün sağladığı avantajlar kaybedilmiş olacaktır.

Bu da kendisine anlaşmalı boşanma protokolü ile sağlanan haklar sebebi ile çekişmeli boşanma davası açma hakkını elinde bulunduran kişi bakımından maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hatta belki nafaka talebinden vazgeçmiş olma sonucunu doğuracaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi ile tüm evrakların toparlanarak mahkemeye sunulması, sürecin aksamasının önüne geçilmesi ve açık, anlaşılır bir protokol metni hazırlanması ve mahkeme kararının doğru şekilde yazıldığından emin olunması çok önemlidir. Aksi halde taraflar kısa süre içerisinde çözmeyi planladıkları sorunlarının çatallanıp karmaşıklaşması ile daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir.


Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?


Boşanma dilekçesini mahkemeye tevzi etmek dava açmak için yeterliyse de davanın doğru mahkemede açılmış olması yada usul işlemleri tamamlanarak doğru mahkemeye göndermek çok önemlidir. Bu duruma ilişkin bir eksiklikte dava usulden reddedilecektir. Bu anlamda yapmış olduğunuz masraflar üzerinizde kalacağı gibi karşı tarafa avukatlık ücreti ödemeniz de gerekebilir. Bunlardan bağımsız olarak aylarca duruşma gününü beklemiş olmanıza rağmen kendinizi anlatmak için vakit bulamamak ve davanızın mahkemece dinlenmemesi de yıpratıcı olacaktır. Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemeleri arasında davayı görmeye yetkili mahkeme ise tarafların son 6 ay birlikte yaşadıkları yer yada taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemeleridir. Dava açılırken davanın yöneltileceği mahkemenin doğru seçimi önemlidir.


Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?


Anlaşmalı Boşanma davaları da Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında karşılıklı uzlaşı söz konusu olduğundan yetki itirazı söz konusu olmayacak ve mahkeme de resen bu husus göz önüne alınmayacaktır.

Bu anlamda taraflar anlaşmalı boşanma davalarını diledikleri mahkemede açabilir. Ancak bu durumda her iki tarafın da duruşma esnasında mahkemede hazır bulunma zorunluluğu olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Davanın açılacağı mahkemenin doğru seçilmiş olması, sürecin bir kaç gün içinde tamamlanmasını ve tarafların iradeleri bünyesinde oluşan haklarına en kısa sürede kavuşmalarını sağlayabilir.


Boşanma Davaları, örnek dilekçeler ve protokoller ile ilgili Aile Hukuku ve Dilekçe Örnekleri Blog Kategorilerimizi inceleyebilirsiniz.


Arabulucu Avukat Burak Alemdar

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page