top of page

E Devlet Uygulamaları

Vesayetin Sona Ermesi Gereken Durumlar ve kısıtlılığın kaldırılması dilekçe örneği

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ


vekil ve temsilci

Küçüklerde vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi


Madde 470- Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilân eder.Hükümlülerde vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi


Madde 471- Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis hâlinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.


Diğer kısıtlılarda vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi

Vesayetin Kaldırılması


Madde 472- Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet makamının kararıyla sona erer. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir. Kısıtlılığın kaldırılması dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

 

Kısıtlılığın kaldırılması dilekçe örneği


.... SULH HUKUK MAHKEMESİNE


............ Tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Kısıtlılığımın kaldırılmasını talep ederim.

Saygılarımla,

Kısıtlı

Ad Soyad

TC Kimlik No

Adres:

Telefon:

 

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi


Madde 474- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir.


Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi


Madde 475- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikâyete meydan vermemiş olmasına bağlıdır.


İstek üzerine kısıtlamada vesayeti gerektiren hâllerin sona ermesi


Madde 476- Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması, kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.1.340 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page