top of page

E Devlet Uygulamaları

Avukat mazeret dilekçesi örneği 2024

Güncelleme tarihi: 29 Şub

Aşağıda avukat mazeret dilekçesinin farklı durumlara ilişkin örnekleri paylaşılmıştır. Celse uygulaması üzerinden yapılacak gönderimler için de matbu iki mazeret dilekçesi örneği eklenmiştir.


avukat


Mazeret Dilekçesi Örnekleri


Aşağıda sırası ile paylaştığımız avukat mazeret dilekçesi tipleri:
 

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği


............... Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av. Burak Alemdar

Davalı :

Vekili :

Konu : Mazeret Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.

Açıklamalar :

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın ../../.... tarihli duruşmasında, aynı gün ve saatte ......... Mahkemesi’nde de duruşmam bulunduğundan hazır bulunamayacağız.

 2. Mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Not: Duruşma gününü UYAP'tan öğreneceğim. ( Tebligat Masrafı Doğmaması için)


 

Gerekçesiz Mazeret Dilekçesi Örneği


............... Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av. Burak Alemdar

Davalı :

Vekili :

Konu : Mazeret Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.

Açıklamalar :

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın ../../.... tarihli duruşmasında, mesleki mazeretimiz sebebi ile hazır bulunamayacağız.

 2. Mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Not: Duruşma gününü UYAP'tan öğreneceğim. ( Tebligat Masrafı Doğmaması için)


 

Avukat Ön İnceleme Mazeret Dilekçesi Örneği


............... Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av. Burak Alemdar

Davalı :

Vekili :

Konu : Mazeret Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.

Açıklamalar :

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın ../../.... tarihli duruşmasında, aynı gün ve saatte ......... Mahkemesi’nde de duruşmam bulunduğundan hazır bulunamayacağız.

 2. HMK Madde 140/ (2) "Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder." hükmü uyarınca yeni bir ön inceleme duruşma günü tayin edilmesini talep ederiz.

 3. Mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Not: Duruşma gününü UYAP'tan öğreneceğim. ( Tebligat Masrafı Doğmaması için) 

Gerekçesiz Ön İnceleme Mazeret Dilekçesi Örneği


............... Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av. Burak Alemdar

Davalı :

Vekili :

Konu : Mazeret Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.

Açıklamalar :

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın ../../.... tarihli duruşmasında, mesleki mazeretimiz sebebi ile hazır bulunamayacağız.

 2. HMK Madde 140/ (2) "Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder." hükmü uyarınca yeni bir ön inceleme duruşma günü tayin edilmesini talep ederiz.

 3. Mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

 Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Not: Duruşma gününü UYAP'tan öğreneceğim. ( Tebligat Masrafı Doğmaması için)


 

Yokluğumuzda karar verilmesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği


............... Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av. Burak Alemdar

Davalı :

Vekili :

Konu : Mazeret Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.

Açıklamalar :

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın ../../.... tarihli duruşmasında, aynı gün ve saatte ......... Mahkemesi’nde de duruşmam bulunduğundan hazır bulunamayacağız.

 2. Mesleki mazeretimin kabulü ile yokluğumuzda karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Not: Duruşma gününü UYAP'tan öğreneceğim. ( Tebligat Masrafı Doğmaması için)

 

Celse için gerekçesiz davacı ve davalı vekili için mazeret dilekçesi örneği metni


Mahkemeniz duruşmasına mesleki mazeretimiz sebebi ile katılamayacağız. Mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili/ Davalı Vekili

 

Celse için ön inceleme gerekçesiz davacı ve davalı vekili için mazeret dilekçesi örneği metni


Mahkemeniz duruşmasına mesleki mazeretimiz sebebi ile katılamayacağız. HMK Madde 140/2 uyarınca yeni bir ön inceleme duruşma günü tayin edilmesini ve mesleki mazeretimizin kabulüne dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili/ Davalı Vekili

 

7.066 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page