top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

İşçinin Haklı Fesih Gerekçeleri

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

İşçinin Haklı Fesih İstifa Gerekçeleri

İşçinin haklı nedenle bildirim süresini çalışmaksızın ve bu ihbar tazminatı ödemeksizin iş sözleşmesini feshetmesi İş Kanunu Madde 24 kapsamında düzenlenen İşçinin Haklı Fesih Gerekçeleri ile sınırlı olarak düzenlenmiştir. İşçi Madde 24 kapsamındaki hallerin varlığı halinde kıdem tazminatına hak kazanarak derhal iş sözleşmesini sona erdirebilir. Bu hususun dışında emekliliğe hak kazanılması halinde de fesih imkanı söz konusu olabilmektedir. İş Kanunu Madde 24 aşağıda yer akmaktadır.


haklı nedenle fesih istifa dilekçesi


İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Bu haller;

  • Sağlık sebepleri

  • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri

  • Zorlayıcı sebepler

olarak belirtilmiştir. 


İşçinin Sağlık sebepleri nedeniyle derhal fesih hakkı

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple

işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka

bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.


 

İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle derhal fesih hakkı

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri

hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek

veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde

sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı

verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır,

sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut

işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması

ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun

olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren

tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı

zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları

uygulanmazsa.

 

İşçinin zorlayıcı sebeplerle derhal fesih hakkı

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek

zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

 

Sakarya Avukat Burak Alemdar

41 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page