top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Senet Örneği ve Senet nasıl doldurulur?

Güncelleme tarihi: 28 Ara 2023

Senet nasıl doldurulur?

Ticaret Kanununda Bono, Poliçe ve Çek olmak üzere kambiyo senetleri 3 çeşit olmakla birlikte günlük hayatta SENET olarak ifade edilen ve en çok tedavül olunan senet türü BONO'dur.

Senet nasıl doldurulur? vatandaşlardan ve müvekkillerimizden aldığımız en yoğun sorulardan biridir.

Gerek kırtasiyelerden maktu olarak alınan gerekse elde düzenlenen bu senetler, KAMBİYO SENEDİ yani KIYMETLİ EVRAK vasfında olduğundan geçerli olabilmesi için sıkı şekil şartları belirlenmiştir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde senet doğru bir şekilde doldurulmuş olacaktır.

 

Boş senet örneği

boş senet örneği

 

Doldurulmuş senet örneği

doldurulmumuş senet örneği

 

Senet nasıl doldurulur? Önemli detaylar...


Açık senet nasıl doldurulur?

Açık senet; yukarıda belirtilen zorunlu unsurlarından biri yada bir kısmı metne işlenmemiş senettir. Senet düzenlenirken, düzenleyen senet alacaklısına duyduğu güven ile belirli kısımları bilerek düzenlemekten kaçınabilir. Düzenleme esnasında zorunlu şartların bulunmaması senedi doğrudan geçersiz kılmaz. Senedin borçlu tarafından el yazısı ile imzalanmış olması halinde, diğer unsurların borçlu el yazısı ile olmasına gerek olmadığı ve zorunlu unsurların senet tedavüle çıkmadan evvel tamamlanmış olması gerektiği kabul edilmektedir.

“TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 592. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Tamamen doldurulmamış bononun ilk tedavüle çıktığı anda zorunlu unsurları taşıması gerekir. Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir. “(Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/5645 K. 2016/24721 T. 1.12.2016)


Kefilli senet nasıl doldurulur?

Kefilli senet; genellikle kırtasiyeden alınan maktu senetlerde senedin ön yüzünde düzenleyenin adı ve diğer bilgilerinin altında kefil bilgilerine yer verilmiş senettir. Üçüncü bir kişinin bilgilerinin bu alana yazılması ve senedin ön yüzünü imzalaması sonucunda günlük hayatta kefilli senet denilen senet yapılmış olur.

Kefilli senette yer alan kefil imzası, kefalet hükmü taşımaz; aval niteliğindedir.

Kefilli senet; Kambiyo senedi düzenlenirken üçüncü bir kişi senedin ön yüzünde yer alan kefil kısmına bilgilerini yazıp imza atmaktadır. Bu durum genellikle maktu kırtasiye senetlerinde söz konusu olmaktadır.

Kişi bu şekilde senede imza attığında metinde belirtildiği gibi kefil sıfatı ile borçtan sorumlu olmaz. Bu üçüncü kişinin durumu aval yani "bir ticari senedin borçlusunca ödenmemesi durumunda senet bedelinin ödeneceğine ilişkin olarak, üçüncü bir kimsenin alacaklıya verdiği güvence." olarak değerlendirilir.

Bu anlamda takip işlemlerine borçlu ile birlikte üçüncü kişi adına da girişilir. Kişi borçlu gibi sorumlu olur.

Kırtasiyeden alınan senet geçerli midir?

Yukarıda belirtilen şartları taşıması halinde senet geçerlidir. Senedin özel olarak düzenlenmesi gerekmez. Türkçe olabileceği gibi başka dillerde de düzenlenebilir. Bu anlamda senedin kırtasiyeden alınan maktu bir senet olması geçerlilik durumunu etkilemeyecektir.

Dolar senet nasıl doldurulur?

Dolar, Euro veya başkaca yabancı paralarla düzenlenecek senetlerde kırtasiyelerden veya satışı yapılan yerlerden bu işe özel şekilde yapılmış maktu senetlerden alınabilir. Yada bedelin yazı ve rakam ile yazıldığı bölümlere para cinsinin adı ve simgesi işlenebilir. Bu durumda TL YAZISI VE TL simgesinin çizilmesi gerekmektedir. Çizik üzerine düzenleyenin imzası gerekir.

Diğer hususlar normal senetle aynı şekilde doldurulur.

 

Senet Geçerlilik Şartları

Senedin geçerliliği için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

‘Bono’ veya ‘Emre yazılı senet’ ibaresi

Kırtasiyelerden alınan maktu senetlerde bu ifadelerden biri genellikle bulunmaktadır. Maktu örneklerinden birini kullanmayarak, kendiniz düzenliyorsanız; bu ifadelerden birini metin içerisinde geçirmiş olmanız gerekmektedir.

Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi

Senet metnine senedi doğuran sözleşme yada başkaca bir konu ile ilgili herhangi bir kayıt yada şart konulması senedin geçersiz olmasına sebep olur. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde senet fotokopisini ve senette yer alan bilgileri sözleşmeye eklemeniz uygun olacaktır.

Vade

Düzenleme tarihi ile ödeme tarihi arasında geçecek süreyi ifade eder. Gün, ay ve yıl olarak belirtilmesi ve düzenlenmesi mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus; kanunda ay ibaresi bir sonraki ayın aynı gününü, yıl ifadesi de bir sonraki yılın aynı gününü ifade etmektedir. Bu nedenle vade kısmına 1 ay yazılıp 30 gün oldu diye işlemlere girişilmesi halinde vade gelmediğinden işlem yapmak mümkün olmayacaktır.

Ödeme yeri

Ödeme yeri de senette zorunlu unsurlardan bir tanesidir. Senette ödeme yeri özel olarak belirtilmemişse senedi düzenleyenin adının yanında yazılı yer ödeme yeri olarak kabul edilir. Bu anlamda ödeme yerinin veya düzenleyenin adresinin tam ve eksiksiz yazıldığına dikkat etmek gerekmektedir.

Lehtar (Düzenleyen)

Senedi düzenleyen kişiye LEHTAR denir. Lehtarın yani düzenleyen kişinin adı ve soyadının senette yer alması zorunludur. Zorunlu olmamakla birlikte TC KİMLİK NUMARASI da yazılırsa takip aşamasında borçluya ulaşmayı kolaylaştırıcı bir yol söz konusu olacaktır.

Düzenleme yeri ve tarihi

Düzenleme yeri ve tarihi de zorunlu unsurlardandır.

Düzenleyenin imzası

Yine Düzenleyenin imzası da zorunlu unsurlardandır.

3.912 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page