top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Tahliye Taahhütnamesi

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2023

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiraya verenden kiralamış olduğu taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı kabul ettiği yazılı belgedir.


boş sözleşme taahhütname

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Geçerli tahliye taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesinin geçerli kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak yapılmak zorundadır. Sözlü olarak verilen taahhüt ile icra takibi yada tahliye işlemlerine girişilemez ancak yazılı şekil şartı tahliye taahhütnamesinin özel olarak noterde düzenlenmesini de gerektirmez.

  • Taahhütname kira sözleşmesinden sonra verilmiş olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihi öncesinde yada bu tarihle aynı olamaz. Bu şekilde düzenlenen taahhütname geçersiz olacaktır.

  • Tahliye taahhütnamesinde taşınmazın tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu tarih gün ay ve yıl şeklinde yazılmalı hiçbir çelişkiye yer bırakmamalıdır.

  • Tahliye taahhüdünün kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir. Taşınmazda birden fazla kiracı var ise taahhütname tüm kiracılar tarafından imzalanmalıdır.

 

Kiracı tahliye taahhütnamesi Örnekleri

Noter onaylı tahliye taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi noterde düzenleme şeklinde de yapılabilir. Bu durumda tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih ve imzalar bakımından herhangi bir tereddüt söz konusu olmayacaktır. Bu hususlar resmi bir belge ile tasdik edilmiş olacaktır. Bu durum ispat yükü bakımından büyük bir kolaylık sağlayabilecektir.

Boş tahliye taahhütnamesi

Uygulamada tahliye taahhüdünün boş olarak verilmiş olması, kiracı aleyhine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Tahliye taahhütnamesinin boş olarak verilmesi ve mal sahibi yada kiraya veren tarafından sonradan doldurulması tek başına taahhütnamenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACI : ( Taahhüt Eden )

TC KİMLİK NO :

KİRAYA VEREN : (Mal Sahibi)

TC KİMLİK NO :

MECURUN ADRESİ :

TAAHHÜT TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.


... / ... / .....

Kiracı (Taahhüt Eden)

İmza

 

Tahliye Taahhütnamesi ve İcra Takibi


Tahliye Taahhütnamesiyle İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Gerekli şartları taşıyan tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren, kiracıya karşı tahliye icra takibi yoluna başvurabilir. Kiracı, tahliye tarihinde taşınmazı kiraya verene teslim etmezse; kiraya veren taahhüt edilen tahliye tarihi itibarı ile bir ay içinde yetkili icra müdürlüğünden kiracının tahliyesini isteyebilir.

İcra müdürlüğü tarafından icra takibi sonrasında kiracıya tahliye emri gönderilir. Tahliye emrinde 15 günlük tahliye süresi ve 7 günlük takibe itiraz süresi belirtilmelidir.

Kiracı tarafından tahliye emrinin tebliği itibarı ile 7 gün içerisinde takibe itiraz edilirse icra takibi durur. Bu durumda kiraya veren kiracının tahliyesini isteyemez. Kiraya veren tahliye işlemlerine devam etmek için kiracının itirazına karşı itirazın kaldırılması veya iptali davası açmalıdır.

Kiracı takibe itiraz etmez yada itiraz mahkeme tarafından kaldırılırsa; kiraya veren kiracıya verilen 15 günlük sürenin bitimini beklemek şartı ile icra yoluyla kiracının tahliyesini sağlayabilir.

İcra Takibine İtiraz

Kiracı, icra müdürlüğünce düzenlenen tahliye emrine karşı tebliğden itibaren 7 gün içerisinde icra müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Kiracı, yapacağı itirazında imzaya, taahhütnamenin düzenlendiği tarihe, kira sözleşmesinin yenilendiğine veya uzatıldığına itiraz edebilir.

İtirazın kapsamı alacaklının tüketmesi gereken hukuki yolları şekillendireceğinden ve dava türü ile tahliye tarihine etki edeceğinden itiraz dilekçesi büyük önem taşımaktadır.

Tahliye İcra Takibi ve İtirazın Kaldırılması

Kiracının takibe süresi içerisinde itiraz etmesi üzerine kiraya veren icra takibinin başlatıldığı yer icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Ancak itirazın kaldırılmasının istenilebilmesi için belli şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

  • İtirazın kaldırılması davası, kiracıya gönderilen tahliye emrinde taşınmazın boşaltılması için kiracıya 15 günlük süre verilmiş olması sebebi ile tahliye emrinin kiracıya tebliğinden itibaren 15 günlük sürenin sonrasında açılabilir. Bu süre dolmadan açılan itirazın kaldırılması davası mahkeme tarafından reddedilecektir.

  • Tahliye taahhütnamesi ya resmi makamlar nezdinde doldurulmuş olmalı ya da tarih ve imzası kiracı tarafından ikrar edilmiş olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin noter tarafından düzenlenmiş olduğu hallerde taahhütnameye ilişkin gün ve imza resmi makamlarca kayıt altına alınmış olduğundan düzenleme günü ve imzaya itiraz edilmiş olsa bile icra mahkemesi tarafından itiraz kaldırılabilir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015 yılında verdiği kararda; tarihi inkar edilen tahliye taahhütnamesine dayanılarak itirazın kaldırılmasının istenilemeyeceğini belirtmiştir. Yine 2015 yılında vermiş olduğu farklı bir kararda; kiracının tahliye taahhütnamesindeki tarihin boş olduğunu, kiraya veren tarafından sonradan doldurulduğuna yönelik itirazının da yargılamayı gerektireceğini belirterek itirazın kaldırılmasının istenilemeyeceğini belirtmiştir.

Her ne kadar işbu Yargıtay kararı ile bir örnek durum oluşturulmuşsa da içinde bulunduğumuz bu günlerde gerek temyiz sınırlarının çok yüksek olması gerekse uygulamada değişiklik yaratabilecek çok fazla örnek dava söz konusu olduğundan hukuki yollara başvurmadan önce bir avukattan bilgi alınması yerinde olacaktır.

 
Kiracı tahliye taahhütnamesi Örneği Word

Yukarıda yer alan örnekten faydalanabileceğiniz gibi aşağıda yer alan eklerden Word ve PDF formatında kiracı tahliye taahhütnamesi örneğini indirebilirsiniz.

Boş tahliye taahhütnamesi Word indir

Boş tahliye taahhütnamesi Word indir

Tahliye taahhüdü word
.docx
Download DOCX • 6KB
Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF 2023 indir

Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF 2023 indir

tahliye taahhüdü örneği
.pdf
Download PDF • 191KB

204 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Son Paylaşılanlar

bottom of page