top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

UYAP E-Satış hakkında bilinmesi gerekenler

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

UYAP E-Satış, İcra yoluyla satış işlemlerinin elektronik ortama aktarılması amacıyla kurulan bir hizmettir, bu hizmete ilişkin aklınıza takılabilecek pek çok soruyu aşağıda yanıtlamaya çalıştık. Aklınıza takılan başkaca konular söz konusu olması halinde bize danışarak bu süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yürütebilirsiniz.


UYAP E-Satış Portalı Nedir?

UYAP E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre elektronik ortamdır. İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullerin açık artırmasına katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesine e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekmektedir. UYAP E SATIŞ PORTALI'na TC Kimlik Numarası ve E Devlet şifresi ile giriş sağlanabilmektedir.


İcra yoluyla satış nedir?


İcra yoluyla satış gerçek ya da tüzel kişilerin yasal süre içinde borçlarını ödememeleri sebebiyle sahip oldukları mallara devlet tarafından borç miktarı kadar el konulması ve bu malların İcra Daireleri aracılığıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilmesi işidir. Bu şekilde satışı yapılacak icradan satılık mallar denilebilir. İcradan satışı yapılabilecek mallar, taşınmaz yani gayrimenkul olabileceği gibi ruhsata tabi araçlar yada taşınır diğer mallar da olabilir. İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul ve gayrimenkullerin açık artırma satış ilanları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri gereğince gazetelerde, internet haber sitelerinde ve T.C. Adalet Bakanlığının Elektronik Satış Portalında yayınlatılmaktadır. Satışa konu menkul/gayrimenkullerin gerçek değerinde ya da yakın bir bedel ile satılmak suretiyle alacaklı veya borçlunun zarara uğramasının önlenmesinin temini için açık artırma satış ihalelerine daha fazla katılım sağlanarak rekabet ortamı yaratılması noktasında süreli yayınlarda yayınlanan menkul/gayrimenkul satış ilanları, hali hazırda Kurumumuz görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkına sahip süreli yayınların internet sitelerindeki dijital pano uygulaması ile ilan.gov.tr internet sitesinde ve T.C. Adalet Bakanlığının Elektronik Satış Portalı esatis.uyap.gov.tr üzerinden de duyurulmaktadır. İlan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan menkul/gayrimenkul açık artırma satış ilanları, süreli yayınlarda yayınlandığı günden birinci satış tarihine kadar İcra İlanları kategorisinde yer almaktadır.

 

UYAP E-Satış Portalı/ İHALE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

 1. Satışa girişte öncelikli olarak alacağınız malın sorgulamasını yapmanız ve sistem üzerinden katılmak istediğiniz ihaleyi belirledikten sonra o ihaleye ilişkin olarak teminatınızı yatırmanız ve akabinde teklif vererek ihale sürecine dahil olmanız gerekmektedir. İhalenin icra dosyası veya talimat dosyası olarak dosya türünün görünmesi satışın esasını etkileyen unsurlardan değildir.

 2. Satışa girişe satışa konu malın üzerine tıklayıp teminat işlemlerini seçerek başlayabilirsin.

 3. Hafta sonları da teminat ve teklif işlemleri gerçekleştirilmekte olup, satış süreci devam etmektedir. Ayrıca teminat mektubu ile giriş, temsilci vasıtası ile giriş, hisseli işlem girişleri, ortak olarak giriş işlemlerini yapabilmek için , en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı hazırlayan ilgili birime başvuru yapılması zorunludur.

 4. Ayrıca kişisel verilerin güvenliği kapsamında portal üzerinden diğer ihale katılımcıları gösterilmemekte olup, sadece teklif miktarı takip edilebilmektedir.

 5. Elektronik ihale bitiş süresinden sonra, gün içerisinde fiziki olarak ihaleler ihale bitiş saatine kadar devam etmekte olup proje kapsamında bütün ihalelerin elektronik sistem üzerinden yapılması planlanmaktadır. Fiziki ihalesi olup sadece elektronik olarak teklif verilmiş olan ihalelerde fiziki ortamda teklif verilmediğinden dolayı elektronik ortamda teklif verene ihale edilmektedir. Mobil E Satış geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Tamamen elektronik ortamda olan ihaleleri görüntülemek için "Elektronik Ortamda Sonuçlanacak İhaleler" kısmını etkin hale getirerek arama işlemi yapılması gerekmektedir.


UYAP E-Satış Portalı/TEMİNAT YATIRMA

Satışlara giriş yapabilmek için teminat yatırma işlemlerinizi E-Satış (elektronik satış) portal üzerinden ihalelerin içeriklerini görüntüleyerek teminat işlemleri butonunu kullanarak Vakıfbank üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Teminat işlemleri nakit olarak yapılmaktadır. Teminat yatırma işleminizi tamamladıktan sonra satışlara teklif verebilir ve teminat yatırdıklarım kısmından takibini yapabilirsiniz. Her ihale için ayrı olarak teminat yatırılmaktadır.


UYAP E-Satış Portalı/TEKLİF VERME

 1. Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklının, teminat mektubu sunarak ihaleye katılmak isteyenlerin, artırmaya katılmak isteyen hissedarın/pay sahiplerinin, temsilci vasıtasıyla artırmaya katılmak isteyenlerin, açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyenlerin veya bu kişilerin temsilcilerinin en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri ve yatırılması gereken teminat miktarı olması halinde başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 2. Giriş yaptıktan sonra iletişim bilgileri menüsünden cep telefonu ve e-posta gibi bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 3. Üye kaydını gerçekleştiren kullanıcılar; elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya e devlet şifresi ile giriş yaparak teminat yatırma/teklif verme gibi işlemlerini gerçekleştirebilir.

 4. Bu işlemleri tamamlamış olan ihale katılımcıları teminatlarını yatırmak kaydı ile ihalelere teklif verebilmektedirler. Elektronik olan satışlar için teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve herhâlde yüz Türk lirasından az olamaz. Toplu satışlarda kısmi teklif olmayıp ilandaki bütün mallar için teklif verilmektedir.

 5. Teminatın yatırılması işleminden sonra sistem teklif sekmesini açmakta ve bu sekme üzerinden teklif verilmektedir. Ayrıca teminatsız giriş yapma hakkına sahip olan ihale katılımcıları teminat-teminatsız işlem sekmesi üzerinden kendilerine uygun olan rolü seçmesi halinde teklif sekmesi açılır hale gelmektedir. Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılmaktadır.

UYAP E-Satış Portalı/ÖDEME İŞLEMLERİ

E-Satış Portalı üzerinden ödeme işlemleri sekmesine girdiğinizde ödeme işlemleri geçmişini görebilir ve hangi teminatın hangi mala ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız, teminat kaydının yan kısmında bulunan (+) işaretine tıklayarak malın özelliklerinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ekran üzerinden bütün parasal hareketlerinizin takibi yapılabilmekte ve yatırılan teminatlarınıza ilişkin olarakta sistem tarafından oluşturulan makbuzlar görüntülenerek indirilebilmektedir. Ayrıca teminat iadesi ve teminatın iadesine ilişkin ilgili birime istek gönderilmesi işlemleri de bu alandan yapılabilmektedir.


UYAP E-Satış Portalı/KALAN İHALE BEDELİNİ YATIRMA

E Satış Portal da almış olduğunuz mala ilişkin kalan ihale bedelini satışı yapan icra dairesine ilişkin hesap numarasını 'kazandığım ihaleler' sekmesinden öğrenerek, havale veya eft yolu ile yasal süresi içerisinde göndermeniz gerekmektedir.


UYAP E-Satış Portalı/TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİ VE TEMİNATIN İADESİ

Elektronik ortamda en yüksek teklifi vermeyen veya teminat yatırıp teklif vermeyen katılımcılar yatırdıkları teminatlarını aynı gün içerisinde satış saatine bitene kadar iade alabilmektedir. Ayrıca alınmayan teminatlar, artırma tamamlandıktan sonra da İcra ve İflas Dairesi ve Satış Memurlukları tarafından UYAP üzerinden iade edilebilmektedir. Mevzuat gereği ilgiliye iade edilecek paralardaki süre 3 iş günüdür. E-satış portal üzerinden yatırdığınız teminatın iadesi için ödeme işlemleri kısmından ilgili dosyayı seçerek, iade iste seçeneği ile icra/satış memurluğuna talebinizi iletebilirsiniz. Süresinde iadesi yapılmayan teminatlara ilişkin olarak satışı yapan birim ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca teklif işlemleri teminatı yatmış ihale için geçerli olup, yatırılmış olan teminatla diğer ihalelere teklif verilememektedir.

E-Satış Portalı üzerinden ödeme işlemleri sekmesine girdiğinizde ödeme işlemleri geçmişini görebilir ve hangi teminatın hangi mala ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız, teminat kaydının yan kısmında bulunan (+) işaretine tıklayarak malın özelliklerinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ekran üzerinden bütün parasal hareketlerinizin takibi yapılabilmekte ve yatırılan teminatlarınıza ilişkin olarakta sistem tarafından oluşturulan makbuzlar görüntülenerek indirilebilmektedir. Ayrıca teminat iadesi ve teminatın iadesine ilişkin ilgili birime istek gönderilmesi işlemleride bu alandan yapılabilmektedir.


UYAP E-Satış Portalı/TEMİNATIN YANMASI

E Satış Portal üzerinden girmiş olduğunuz ihalelerde en yüksek teklifi vermiş iseniz, teminatın dışında yatacak olan kalan tahsilatı (parayı) süresinde yatırmadığınızda veya eksik yatırdığınızda, yatırmış olduğunuz teminat dosyaya mahsup edilmekte olup, Ayrıca ihale kesinleştikten sonra malın alınmaması durumunda da mala ait yediemin ücretinden ve mala ilişkin bütün kanuni külfetlerden ihale alıcısı sorumludur. Teminatın yanmış olması diğer ihalelere girişinizi etkilememekte olup sadece bu ihale için geçerli olacaktır.


 


uyap e satış teklif verme

UYAP E-Satış Portalı Sıkça Sorulan Sorular

UYAP E-Satış Portalı Sıkça Sorulan Soruları sizler için derledik. İhale, teminat yatırma, satış, tescil, teminat iadesi gibi konularda merak edilen hususları açıklamaya çalıştık.


İhalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesinin amacı nedir?
 • Mekândan bağımsız olarak, İcra ve İflas Daireleri ve Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan mallara elektronik ortamda teklif verilebilmesi ile ihaleye katılan kişi sayısının artması, malın gerçek değerine yakın ihale edilebilmesi ve dosyadaki tarafların haklarının korunması amaçlanmıştır.

Elektronik Satış Portalına nasıl giriş yapabilirim?
 • Elektronik satış portalına https://esatis.uyap.gov.tr/ adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Kullanım sözleşmesinin onayı ve İletişim/iban bilgilerinizin kaydının yapılması sonrası teminat yatırma ve teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Teminat yatırma ve teklif verme işlemlerinin yapılabilmesi için MERNİS sistemine kayıtlı Yurtiçi Mernis Adresinizin olması gerekmektedir.

Elektronik ortamda teminat yatırabilmek için hangi bankada hesabım olması gerekiyor?
 • Projenin ilk aşamasında sadece T.Vakıflarbankası TAO. da bulunan hesaplar üzerinden teminat yatırma işlem yapılabilmektedir. İlgili ihale inceleme sayfasında bulunan teminat işlemleri ekranından Kendi Hesaplarım İle Ödeme işlemi ile adınıza kayıtlı hesaplardan, Diğer Kişi/Kurum Hesabı İle Ödeme işlemi ile başka kişi/kurum adına olan hesaplardan teminat yatırabilirsiniz.

Teminat yatırmak için bankaya bağlanmaya çalışıyorum “Lütfen bekleyiniz diyor” işlem yapılmıyor. Bu durumda ne yapmam gerekir?
 • Bankaya bağlanmaya dair sistemsel bir sorun bulunmamaktadır. Bilgisayarınız pop up ayarlarını kontrol ediniz. (Açılır pencere engelleyicisi) Açılır pencere engelleyicisi tarayıcınızda aktif ise T.Vakıflarbankası TAO. nın pop up ları açılmayacaktır. İlgili engellemeyi kaldırmanız halinde bankaya bağlanma sorunu ortadan kalkacaktır.

Kredi kartı ile teminat yatırma imkânım var mıdır?
 • Projenin ilk aşamasında sadece kullanıcı adına kayıtlı olan T.Vakıflarbankası TAO. da bulunan kredi kartları ile işlem yapılabilmektedir. Teminat işlemleri ekranından Kendi Hesaplarım ile Ödeme işlemi ile yapılabilmektedir. Bankacılık işlemleri gereği banka tarafından komisyon alınabilmektedir.

Ne zamana kadar teminat yatırabilirim?
 • Fiziki ortamda sonuçlanacak ihaleler için, taşınmaz ihalelerinde ihale bitiş tarihinden yirmi gün, taşınır/taşıt ihalelerinde ihale bitiş tarihinden on gün önce başlayarak bitiş tarihinden önceki gün sonu saat 23:30’ a kadar elektronik ortamda teminat yatırabilirsiniz. İhale bitiş zamanına kadar ihale bitiş yerinde de fiziki olarak teminat yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için, ihale bitiş tarihinden yedi gün önce başlayarak bitiş tarihinden önceki gün sonu 23.30’a kadar elektronik ortamda teminat yatırabilirsiniz.

Teminatsız olarak teklif vermek için ne yapmalıyım?
 • En geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurarak gerekli tanımlamaları yaptırmanız gerekmektedir.

Teklif vermek için ne yapmam gerekiyor?
 • Elektronik satış portalı üzerinden teklif verilecek ihaleyi bulup ilgili ihalenin inceleme sayfasında bulunan teminat işlemleri ekranından teminat yatırma işlemlerini tamamlayarak teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Başkası adına ya da teminatsız teklif verecek kişilerden iseniz en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurarak gerekli tanımlamaları yaptırarak teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Başka kişi/kurum adına teklif vermek için ne yapmam gerekiyor?
 • En geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurarak gerekli tanımlamaları yaptırmanız gerekmektedir.

Ne zamana kadar teklif verebilirim?
 • Fiziki ortamda sonuçlanacak ihaleler için, taşınmaz ihalelerinde ihale bitiş tarihinden yirmi gün, taşınır/taşıt ihalelerinde ihale bitiş tarihinden on gün önce başlayarak bitiş tarihinden önceki gün sonu saat 23:59’ a kadar elektronik ortamda teklif verilebilmektedir. İlanda belirtilen yer ve zamanda elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye devam edilmekte ve ihale fiziki olarak tamamlanmakta olup ihale bitiş zamanına kadar ihale bitiş yerinde de fiziki olarak teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 • Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için, ihale bitiş tarihinden yedi gün önce başlayarak ihale bitiş zamanına kadar teklif verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif vermiş olsam bile, fiziki ortamda ihaleye iştirak edebilir miyim?
 • Fiziki ortamda sonuçlanacak olan ihaleler için, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye başlanacak olup, ihalenin fiziki başlayış/bitiş zamanı belirtilen adreste ihaleye katılıp teklif verebilirsiniz.

Teminatın tarafıma iadesi nasıl olacaktır?
 • İhale bitiş zamanına kadar, en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatları Ödeme İşlemleri sayfasından Teminatı İade Et seçeneği ile iade alabilmektedir. Teminatınızın teminatın geldiği hesaba iade edilmektedir.

 • Teklif verme süresi tamamlandıktan sonra satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesi veya Satış Memurluğu tarafından UYAP üzerinden bir iş günü sonrası iade edilebilmektedir.

 • Teminatınızın iadesinde sıkıntı yaşamanız halinde satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurmanız gerekmektedir.

Vermiş olduğum tekliften vazgeçebilir miyim?
 • Verilmiş olan tekliften vazgeçilememektedir.

Otomatik teklif nedir?
 • Sadece fiziki ortamda sonuçlanacak ihaleler için otomatik teklif tanımlanabilmektedir. Elektronik teklif verme süresi dâhilinde, teminat yatırma işleminin tamamlanmasından sonra açılacak olan teklif verme alanından, otomatik teklif tanımlaması yapılabilmektedir. Tanımlama yapan kişi adına maksimum artırma miktarına kadar belirlenecek artırma tutarı kadar sistem tarafından otomatik olarak teklif artırılmaktadır.

Otomatik teklif tutarım fiziki ihalede dikkate alınır mı?
 • Tanımlanan otomatik teklif elektronik ortamdaki teklif süresince geçerlidir. Elektronik ortamda teklif gelmesi halinde teklifiniz çalıştırılmaktadır. Fiziki ortamdaki ihale elektronik ortamdaki son teklif miktarı üzerinden başlamaktadır. Tanımlanan otomatik teklifin fiziki ihalede verilen teklifler için geçerliliği bulunmamaktadır.

 • (Örnek: 10.000,00-TL. ihale başlangıç bedeli olan bir mala, A isimli şahıs 11.000,00-TL. teklif verip daha sonra 15.000,00-TL. ye kadar 500,00-TL. otomatik artırma talimatı vermiş olsun, B isimli şahıs tarafından aynı ihale için 12.000,00-TL. teklif verildiğinde sistem A isimli şahsın tanımlamış olduğu otomatik teklif talimatı uyarınca 12.500,00-TL. olarak teklifi artıracaktır. Başkaca kimse elektronik ortamda teklif vermemiş ise fiziki ihale elektronik ortamdaki en yüksek teklif olan 12.500,00-TL. den başlayacaktır. Fiziki ortamdaki ihalede C isimli şahsın 14.000,00-TL. teklif vermesi halinde bu mal C isimli şahsa ihale edilir. A isimli şahsın elektronik ortamda tanımlamış olduğu 15.000,00-TL. lik otomatik teklif mevzuat gereği dikkate alınmaz.).

Teklif verdiğim ihale 2. ihaleye kalmış olarak gözüküyor?
 • Satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğu tarafından teklif verme süresi bitiminden sonra bir gün içinde ihale sonuçlandırma işlemleri yapılmaktadır. İhale sonuç bilgisi girilmeyen ihaleler için ilgili birim ile irtibata geçerek bilgi alınması gerekmektedir.

İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?
 • Satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğu tarafından UYAP ortamında ihaleye, ihale alıcısı olarak kaydedilmiş iseniz, ihalelerim bölümünde kazandığım ihaleler sayfasından ihaleyi görüntüleyebilirsiniz.

 • Teknik bir sıkıntı yaşanmaması halinde ihale alıcısı olarak eklendiğinize dair SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurularak bilgi alınabilmektedir.

İhale sonucunu nasıl öğrenebilirim?
 • İhaleye teminat yatırmış, teklif vermiş ya da izlemeye almış iseniz, ihalelerim bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin sonucuna ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca geçmiş ihaleler sayfasından da sorgulama yapılarak ihalelere ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.

İhaleyi kazanmam halinde satış tutarı haricinde tarafımca ödenmesi gereken meblağ var mıdır?
 • İhaleye ilişkin satış ilanını, şartnameyi ve varsa diğer evrakları görüntüleyerek, ihaleye ilişkin açıklamaları, ihale alıcısının yükümlülüklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Mevzuat gereği ödenmesi gereken (KDV, Damga vergisi, Tescil ve Teslim Masrafları vb.) ödemeler olabilmektedir. İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurarak bilgi alabilirsiniz.

İhaleyi kazanmam halinde satış tutarı kalanını nasıl yatıracağım?
 • Satış tutarı kalanının yasal süresi içerisinde satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesi veya Satış Memurluğu hesabına banka üzerinden yatırılması gerekmektedir. Kazandığım ihaleler ekranından ilgili birimin iban bilgisine ulaşılabilmektedir. Ödeme işlemlerinde dosya numarasının, yatırılma sebebinin ve kimin adına yatırıldığının ayrıntılı olarak belirtilmesi işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

Satın aldığım malın tescili ve teslimi ne şekilde olacaktır?
 • Satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurularak bilgi alabilirsiniz.1.929 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page