top of page

E Devlet Uygulamaları

Vasilik Süresinin Uzatılması: Vasilik kararı ve vasi süresinin uzatılması dilekçe örneği

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2023

Vasilik Süresi

Vasilik görevinin süresi; Görevin süresi başlıklı TMK Madde 456- "Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir." hükmü kapsamında vasilik kararı kural olarak 2 yıllık olarak verilir.

Yine aynı hüküm kapsamında 2'şer yıl olacak şekilde uzatılır.

Vasi Süresinin Uzatılması: kim karar verir?

Yukarıda da yer alan hükümde bahsedildiği üzere Vesayet Süresinin Uzatılmasına VESAYET MAKAMI karar verebilir. Vesayete ilişkin durumlarda;

Vesayet Makamı Sulh Hukuk Mahkemesi

Denetim Makamı Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

Bu nedenle vesayete ve vasi atama işlemlerine de vasi süre uzatım işlemlerinde de görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.


engelli yaşlı yürüteç

Vasi süresinin uzatılması dilekçesi

Vasi süresinin uzatılması dilekçesi bazı hallerde çok basit bir dilekçe olabileceği gibi bazı hallerde ise daha detaylı bir dilekçe ile başvuru yapma gerekliliği söz konusu olabilmektedir.

Aşağıda ;
  • basit bir süre uzatım dilekçesi örneği

  • hükümlüler için vasi süresinin uzatılması dilekçesi örneği

  • engelliler için vasi süresinin uzatılması dilekçesi örneği

yer almaktadır.

 

Vasi süresinin uzatılması dilekçe örneği


SAKARYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE


Dosya No: ......

Vasi Süre Uzatım Talebinde Bulunan : AD SOYAD ( TC KİMLİK NO.)

ADRES

...... Sulh Hukuk Mahkemesinin ............ Tarih, .............. esas no ve ......... karar no ile vasi olarak atandım. Vasilik süremin bitmesi nedeniyle süremin uzatılmasını ve gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Vasi Süre Uzatım Talebinde Bulunan ....

İMZA

AD SOYAD

TC No:................

Adres:....................

Tel:.........

 

Hükümlü Vasi süresinin uzatılması dilekçe örneği


SAKARYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

VASİ : AD SOYAD ( TC KİMLİK NO.)

ADRES

KISITLI : AD SOYAD ( TC KİMLİK NO.)

ADRES

KONU :Vasilik süresinin uzatımı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Kısıtlı X kardeşim olup, şu an Sakarya L Tipi Kapalı cezaevinde hükümlüdür.

Bu nedenle hukuki işlemlerini (resmi kurum ve kuruluşlarda hak ve menfaatlerini koruma, vekalet ve sair haklarını) takip etme ehliyetinden yoksundur.

Sayın Mahkemenizce daha önce verilen karar doğrultusunda daha önce kısıtlıya vasi olarak atanmıştım.

Sürenin dolmuş olması nedeniyle;

Sayın Mahkemenizden kardeşimin vasisi olarak hak ve menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerini yapmak üzere tekrar vasilik kararının süresinin 2 yıl daha uzatılmasını talep etmek gereği doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

Nüfus kayıt örneği, faturalar ve vasi kararı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlı adına işlemlere devam edebilmek için aciliyetle (avukat tutma, vekâletname verme, … vs.) vasilik süresinin uzatılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Vasilik Kararı Süresinin Uzatılmasını Talep Eden Vasi


İMZA

AD SOYAD

TC No:................

Adres:....................

Tel:.........

 

Engelli Vasi süresinin uzatılması dilekçe örneği


SAKARYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:..............................

TALEPTE BULUNAN: AD SOYAD ( TC KİMLİK NO.)

ADRES

KONU: … vasiliğinin uzatılması taleplidir.

AÇIKLMALARIMIZ :

  1. Mahkemenize yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kardeşimin %92 derece engelli olduğu da dikkate alınarak mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen .................... tarihli karar ile vasi olarak atanmıştım. Bu süreç içinde de vasilik görevlerimi özenle yerine getirmiş bulunmaktayım.

  2. Aradan geçen zaman sarfında kısıtlı kardeşimin sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmamıştır.

  3. Bu nedenlerle Türk Medeni Kanun madde 456 gereği vekil edenin vasiliğini iki yıl daha uzatma talebimiz mevcuttur.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlı adına işlemlere devam edebilmek için vasilik süresinin uzatılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Talepte Bulunan

İMZA

AD SOYAD

TC No:................

Adres:....................

Tel:.........

4.767 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 comentário


Convidado:
27 de nov. de 2023

Hocam merhabalar bu bütün adliyeler de olurmu örneğin biz kucukcekmece adliyesin de uzatmisyik vasiligi şimdi yer değiştirdik başka bir şehirdeyiz burdaki adliyeden de uzatabilirmiyiz yoksa birdaha kucukcekmeceyemi gitmek gerekir

Curtir

Son Paylaşılanlar

bottom of page