top of page

Sakarya Avukatları

Sakarya'da Avukatlık Hizmetleri: Neler Sunuluyor?

Sakarya'da avukatlık hizmetleri oldukça çeşitli ve geniş kapsamlıdır. İş, ceza, aile, gayrimenkul, ticaret, miras, tazminat hukuku gibi birçok alanda avukatlar hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır. Bu alanda bir işletmeniz varsa, iş hukuku avukatları işverenlerin ve çalışanların haklarına ilişkin konularda size yardımcı olabilirler. Ceza avukatları ise savunma sürecinde size destek olurken, aile hukuku avukatları boşanma, velayet, nafaka davaları gibi konularda müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır. Gayrimenkul hukuku avukatları tapu işlemleri, emlak davaları gibi konularda müvekkillerini temsil ederken, ticaret hukuku avukatları şirket kuruluşu ve ticari işlemler gibi konularda yardımcı olurlar. Miras hukuku avukatları mirasçılık ve miras paylaşımı davalarında müvekkillerine hukuki destek sağlarlar. Ayrıca tazminat hukuku avukatları kaza ve yaralanma davalarında müvekkillerini temsil ederler. Sakarya'da avukatlık hizmetleri, hukuki sorunlarınızı çözmeniz için uzmanlar tarafından size sunulan birçok seçenek ile yardımcı olabilirler. Bu nedenle, hukuki bir sorunla karşılaştığınızda, bir avukattan yardım almak her zaman en iyi seçeneklerden biridir.

Sakarya Barosu: Avukatların Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sakarya Barosu, avukatların mesleki faaliyetlerini düzenleyen ve mesleklerinin etik standartlarını belirleyen önemli bir kurumdur. Baro, avukatların mesleki faaliyetlerini denetleyerek, mesleki standartlara uygun davranmalarını ve mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktadır.

Avukatların görevleri, müvekkillerinin haklarını ve menfaatlerini savunmak, onlara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak, hukuki işlemlerinde destek sağlamak gibi konuları kapsamaktadır. Avukatlar bu görevleri yerine getirirken, hukuk kurallarına uygun davranmak, dürüstlük ve mesleki etik değerlere saygı göstermek zorundadırlar. Bu nedenle, avukatların müvekkilleriyle aralarında gizlilik ilişkisi bulunmakta ve müvekkillerinin gizlilik haklarını korumakla yükümlüdürler.

Ayrıca, avukatlar müvekkillerinin adil bir yargılamaya tabi olmalarını sağlamak için çalışmalıdırlar. Bu nedenle, avukatların savunma stratejileri oluştururken, müvekkillerinin savunmasına zarar verecek veya adil bir yargılamayı etkileyecek herhangi bir hareketten kaçınmaları gerekmektedir.

Baro, avukatların mesleki standartlarına uygun davranmalarını ve mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler arasında avukatların mesleki eğitimlerine devam etmeleri, mesleki etik kurallara uymaları, müvekkil memnuniyeti odaklı çalışmalar yapmaları ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmeleri gibi konular yer almaktadır.

Sonuç olarak, avukatların görevleri ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Avukatların mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmeleri, müvekkillerinin haklarının korunması ve adaletin sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Sakarya Barosu, avukatların mesleki standartlarına uygun davranmalarını sağlayarak, bu önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sakarya'da İş Hukuku Avukatları: İşçi ve İşveren Hakları

Sakarya Barosu, avukatların mesleki faaliyetlerini düzenleyen ve mesleklerinin etik standartlarını belirleyen önemli bir kurumdur. Baro, avukatların mesleki faaliyetlerini denetleyerek, mesleki standartlara uygun davranmalarını ve mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktadır.

Avukatların görevleri, müvekkillerinin haklarını ve menfaatlerini savunmak, onlara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak, hukuki işlemlerinde destek sağlamak gibi konuları kapsamaktadır. Avukatlar bu görevleri yerine getirirken, hukuk kurallarına uygun davranmak, dürüstlük ve mesleki etik değerlere saygı göstermek zorundadırlar. Bu nedenle, avukatların müvekkilleriyle aralarında gizlilik ilişkisi bulunmakta ve müvekkillerinin gizlilik haklarını korumakla yükümlüdürler.

Ayrıca, avukatlar müvekkillerinin adil bir yargılamaya tabi olmalarını sağlamak için çalışmalıdırlar. Bu nedenle, avukatların savunma stratejileri oluştururken, müvekkillerinin savunmasına zarar verecek veya adil bir yargılamayı etkileyecek herhangi bir hareketten kaçınmaları gerekmektedir.

Baro, avukatların mesleki standartlarına uygun davranmalarını ve mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler arasında avukatların mesleki eğitimlerine devam etmeleri, mesleki etik kurallara uymaları, müvekkil memnuniyeti odaklı çalışmalar yapmaları ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmeleri gibi konular yer almaktadır.

Sonuç olarak, avukatların görevleri ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Avukatların mesleklerini etik bir şekilde yerine getirmeleri, müvekkillerinin haklarının korunması ve adaletin sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Sakarya Barosu, avukatların mesleki standartlarına uygun davranmalarını sağlayarak, bu önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sakarya'da Ceza Avukatları: Suçlama ve Savunma Süreci Nasıl İşler?

Ceza avukatları, müvekkillerine suçlama ve savunma sürecinde yardımcı olmak için hukuki destek sağlarlar. Suçlama sürecinde, avukatlar müvekkillerinin haklarını koruyarak, suçlamaların kanıtlanması için gerekli olan prosedürleri ve kanıtları incelerler. Ayrıca müvekkillerinin suçlama sürecinde ifade vermeleri gerektiğinde, onlara rehberlik ederek doğru şekilde ifade vermelerini sağlarlar. Savunma sürecinde ise, avukatlar müvekkillerini temsil ederek mahkemede savunma yaparlar. Mahkemede, müvekkilinin haklarını savunmak için argümanlar sunarlar, tanıkları dinlerler ve kanıtları incelerler. Ayrıca, ceza avukatları müvekkillerine cezai yaptırımlar ve diğer yasal sonuçlar konusunda da danışmanlık yaparlar. Sakarya'da ceza avukatları, müvekkillerine profesyonel bir hizmet sunmak için hukuki bilgi ve deneyimlerini kullanırlar. Hukukun karmaşık dünyasında, bir ceza davasıyla karşı karşıya kalan herkesin bir ceza avukatına ihtiyacı olabilir. Bu nedenle, ceza avukatlarının rolü çok önemlidir ve müvekkillerin haklarını koruyarak adil bir yargılama süreci sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Sakarya'da Aile Hukuku Avukatları: Boşanma, Velayet ve Nafaka Davaları

Aile hukuku avukatları, boşanma, velayet, nafaka davaları gibi ailevi konularda müvekkillerine danışmanlık yaparlar. Boşanma davalarında, avukatlar müvekkillerine evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde hukuki destek sağlarlar. Bu süreçte avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak için mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda müvekkillerine yardımcı olur. Velayet davalarında ise avukatlar, çocukların velayetinin kimde olacağına ilişkin kararların verilmesinde müvekkillerine danışmanlık yaparlar. Ayrıca, velayet davalarında, avukatlar müvekkillerinin çocuklarının haklarını korumak için de çalışırlar. Nafaka davalarında ise, avukatlar müvekkillerinin geçimini sağlamak amacıyla, diğer tarafın nafaka ödemesine karar verilmesi için mücadele ederler. Aile hukuku avukatları, müvekkillerine hukuki destek sağlamak için uğraşırken, hukuk kurallarına uygun bir şekilde hareket etmek ve müvekkillerinin haklarını korumak için mücadele etmek zorundadırlar.

Sakarya'da Gayrimenkul Hukuku Avukatları: Tapu İşlemleri ve Emlak Davaları

Sakarya'da gayrimenkul hukuku avukatları, taşınmaz malların hukuki işlemleri ve uyuşmazlıklarıyla ilgilenmektedir. Bu kapsamda, tapu işlemleri, gayrimenkul satış ve devir işlemleri, kira sözleşmeleri, ipotek işlemleri ve emlak davaları gibi konular hukuki danışmanlık ve temsil gerektirir. Gayrimenkul hukuku avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için tapu sicili kayıtlarını inceleyerek mevcut durum hakkında bilgi sahibi olur ve gerekli işlemleri gerçekleştirir. Ayrıca, gayrimenkul satış ve devir işlemlerinde sözleşmelerin hazırlanması ve müvekkillerin haklarının korunması için gerekli tedbirleri alırlar. Emlak davalarında ise, gayrimenkul hukuku avukatları, müvekkillerini temsil ederek dava sürecinde gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirir ve müvekkilinin haklarını korumak için mücadele eder. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku avukatları, gayrimenkul sahipleri ve kiracıları için önemli bir danışman ve temsilci rolü üstlenmektedir.

Sakarya'da Ticaret Hukuku Avukatları: Şirket Kuruluşu ve Ticari İşlemler

Sakarya'da ticaret hukuku avukatları, şirket kuruluşu ve ticari işlemler konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket kuruluşu aşamasında, avukatlar müvekkillerine uygun şirket türü seçiminde yardımcı olur ve gerekli işlemleri gerçekleştirirler. Ayrıca, ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması konusunda da avukatlar önemli bir rol oynarlar. Ticari işlemlerde, avukatlar müvekkillerini yasal yükümlülükler ve riskler konusunda bilgilendirirler ve uygun stratejiler geliştirirler. Ticari uyuşmazlıkların çözümünde de ticaret hukuku avukatları önemli bir rol oynar. Ticari davaların görülmesi, tahkim süreçleri, arabuluculuk ve alternatif çözüm yöntemleri gibi konularda avukatlar müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar. Bu nedenle, ticari işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamak için ticaret hukuku avukatları oldukça önemlidir.

Sakarya'da İcra Avukatları: Borç Tahsili ve İcra İşlemleri

Sakarya'da icra avukatları, alacaklıların haklarını korumak ve borç tahsil işlemlerini yürütmek için önemli bir role sahiptir. Bu avukatlar, icra takipleri sürecinde alacaklıların yanında yer alarak, borçlu olan kişilerin mal varlığına el koyma ve haciz işlemlerini gerçekleştirirler. Ayrıca, icra müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunu denetleyerek, borçluların haklarını korumak da icra avukatlarının görevleri arasındadır. Borç tahsil sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti de sunan icra avukatları, müvekkillerinin haklarını koruyarak, borç tahsil işlemlerinin en hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, icra avukatlarının rolü oldukça önemlidir ve alacaklıların borç tahsil işlemleri sırasında bu avukatların hukuki desteğinden faydalanmaları gerekmektedir.

Sakarya'da Miras Hukuku Avukatları: Mirasçılık ve Miras Paylaşımı Davaları

Sakarya'da miras hukuku avukatları, miras konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Miras hukuku, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının nasıl dağıtılacağına ilişkin hukuki kuralları içerir. Miras hukuku avukatları, mirasçılık konusunda müvekkillerine danışmanlık yaparlar ve mirasın nasıl paylaştırılacağına ilişkin hukuki süreçlerde müvekkillerini temsil ederler. Ayrıca, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için miras paylaşımı davalarında da hizmet verirler. Miras hukuku avukatları, miras konularında uzmanlaşmış olduklarından, müvekkillerine en uygun hukuki çözümleri sunarlar. Bu nedenle, miras konularında hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti almak isteyenler için, bir miras hukuku avukatına başvurmak oldukça önemlidir.

Sakarya'da Tazminat Hukuku Avukatları: Kaza ve Yaralanma Davaları

Sakarya'da tazminat hukuku avukatları, kişilerin kazalar, yaralanmalar, tıbbi hatalar, iş kazaları ve benzeri durumlar sonucu uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini konusunda hukuki destek sunmaktadırlar. Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir tazminat alabilmeleri için gerekli hukuki adımları atmaktadırlar. Kaza ve yaralanma davaları, ciddi sonuçları olan ve uzmanlık gerektiren hukuki süreçlerdir. Tazminat hukuku avukatları, müvekkillerine hukuki destek verirken aynı zamanda sağlık sektörü, sigorta şirketleri ve diğer ilgili taraflarla da ilişki kurarlar. Bu nedenle, tazminat hukuku avukatları, hukuki tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve mesleki etik değerlerini kullanarak müvekkillerine adil bir sonuç elde etmeleri için yardımcı olmaktadırlar.

 • Danışmanlık sürecimiz nasıl işliyor?
  Danışmanlık hizmetimizi, ofisimizde sunmaktayız. Telefon üzerinden danışmanlık hizmeti vermemekteyiz, bizatihi müvekkillerimizle ofisimizde görüşme yapmaktayız. Telefon numaralarımız üzerinden, randevu vererek, müvekkillerimizle görüşme sağlıyoruz. Randevularımızı sabah 9, akşam 6 arasında müvekkillerimizin ve bizim uygunluk durumuna göre şekillendiriyoruz.
 • Türkiye’de ve yurt dışında danışmanlık ücreti ne kadardır?
  Danışmanlık hizmeti vereceğimiz konu, çok teknik ve zorlu bir hadiseye ilişkinse, önceden detaylı bir araştırma yapılması icap ediyorsa, danışmanlık ücretimiz bu duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Büromuz, Sakarya Barosu AAÜT gereğince belirlenen danışmanlık ücretlerine tabiidir.
 • Alemdar Hukuk Bürosu hangi hukuk alanlarında danışmanlık veriyor?
  Büromuz, iş ve sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, yabancılar hukuku, kamulaştırma hukuku, ceza hukuku, tanıma ve tenfiz davaları, miras hukuku, tazminat hukuku, kat mülkiyeti hukuku, icra ve iflas hukuku, … alanlarında hizmet vermektedir. Bazı alanlar çok spesifik olduğundan, burada hepsini tek tek zikretmemiz mümkün değildir ve bu noktalarda büromuzdan mail/ telefon ile bilgi alabilirsiniz.
 • Vekalet teslim sürecinde ne yapmalıyım? Ulaştırmam gereken belgeler nelerdir?
  Vekaletnameler, noterden çıkartılmalıdır, herhangi bir noterden çıkartılabilirler. vekaletname bilgilerimiz için arayabilir yada mesaj atabilirsiniz. Eğer özel yetki içeren bir vekaletname düzenletmek istiyorsanız, biz bazen vekaletnamelerin ilgili yerlerini kendimiz yazarak size teslim etmekteyiz. Eğer, gayrimenkullerle ilgili özel bir talep içeren işlem mevcutsa, tapu bilgilerinizin yanında olduğu bir belge getirmeniz yeterli olacaktır. Boşanma davasına ilişkin vekaletnamelerde, bu vekaletin boşanma davası için kullanılacağı belirtilmeli, yanınızda muhakkak 2 adet fotoğraf götürmelisiniz.
 • Nisbi vekalet ücreti oranları yüzde kaçtır? Değişkenlik gösterir mi?
  Avukatlar tarafından müvekkillerinden alınan 2 tip vekalet ücreti vardır. Bunlardan birincisi maktu vekalet ücretidir, örneğin asliye hukuk mahkemesinde açılan bir ecrimisil davasında, asliye hukuk mahkemeleri için öngörülen tarifelerde ücretlendirme yapılır. İkincisi ise, nisbi vekalet ücretidir. Bu ücret, davanın sonunda çıkacak miktara göre belirlenir. Bu oran, %10’un altında belirlenemez. Bu oran, %25’in üzerinde de belirlenemez. %25’i aşmamak üzere dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.- bu tavanı aşan sözleşmeler belirtilen %25 tavan oranında geçerli olur. (15. HD. 29.12.2008, 13013/15799)
 • Yurt dışından vekalet vermek için neler gerekir? Bu durumda süreç nasıl işliyor?
  Yurt dışından vekalet vermek için neler gerekir? Bu durumda süreç nasıl işliyor? Şahıslar açısından en kolay vekaletname çıkartma yolu, bu işlemin konsolosluk aracılığıyla yürütülmesidir. Yaşadığınız ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğuna nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 adet fotoğrafla başvurmanız gerekir. Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler için tapu örneğinin veya tapuya ilişkin bilgilerin de yanınızda bulundurulması uygun olacaktır. Eğer Türkçe bilmiyorsanız yanınızda muhakkak bir tercüman bulundurmanız gerekmektedir. Avukat vekaletnamelerinde, konsolosluklardan bir takım şahsi kimlik bilgileri istenebilmektedir, bu bilgiler doğrudan vekaletname bilgilerimizde yer almamakla beraber tarafımızca size bildirilecektir. Eğer bir şirket yahut tüzel kişilik yurt dışından vekaletname düzenletecekse; (bu yöntem şahıslar tarafından da kullanılabilir, ama maliyetli ve zor bir yoldur.) Vekaletname vermek isteyen tüzel/gerçek kişinin ülkesindeki noterden kendi dilinde vekaletname verebilir. Düzenlenen bu vekaletname için “apostil şerhi” uygulanması için mahkemeye gidip onaylama işlemi gerçekleştirmelidir. Akabinde düzenlenmiş bu vekaletnameyi ülkesindeki Türk Büyükelçiliği’nin listesinde bulunan yeminli tercüman ile çevirisi yaptırılmalıdır. Son aşamada ise Türkçeye çevrilmiş vekaletnamenin her sayfasına belli bir ücret karşılığında Türk Büyükelçiliği tarafından onay damgası vurulmaktadır.
bottom of page