top of page

E Devlet Uygulamaları

Abonelik Sözleşmesi ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Abonelik Sözleşmesi: Belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmeyi sağlayan sözleşmeler abonelik sözleşmesi olarak kabul edilir. Elektrik, doğalgaz, internet, telefon ve dijital görüntülü yayınlar için alınan hizmetler bu kapsama girer.


dijital kronometre ve saniye sayacı

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Kapsamında Tüketici Hakları

Altı ay, bir yıl gibi süresi önceden belirlenmiş abonelik sözleşmeleri tüketicinin onayı olmadan uzatılamaz. Tüm tüketici sözleşmelerinde olduğu gibi abonelik sözleşmesinde de imzaladığınız sözleşmenin bir örneğinin tarafınıza verilmesi zorunludur.

Abonelik sözleşmelerinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tarafınıza fiilen sunulmasıyla başlar. Belirli süreli abonelik sözleşmelerinde sözleşme süresi sonunda sizden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı, sunulan bu ürün için sizden hiçbir bedel talep edemez.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Kapsamında sözleşmeyi sonlandırmak için bu talebinizi (fesih bildirimi) satıcı veya sağlayıcıya yöneltmeniz yeterlidir. Fesih bildiriminin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içinde ödemiş olduğunuz ücretin geri kalan kısmı ve varsa sizden alınan güvence veya depozito bedellerinin güncel tutarları kesinti yapılmadan tarafınıza iade edilmelidir.

Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden tarafınıza bildirilmesi zorunludur.

Ödeme bildiriminin (fatura), son ödeme tarihinden en az 7 gün önce tarafınıza gönderilmesi zorunludur. Ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Fesih bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde sözleşmeniz sonlandırılmalıdır.

Abonelik süresince; imzalamış olduğunuz sözleşme, taahhütname ve tarifenize ilişkin ayrıntıları ücret ödemeksizin talep edebilirsiniz.

Belirsiz süreli veya süresi 1 yıl ve daha uzun bir sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Abonelik sözleşmenizin sonlandırıldığına ilişkin bilginin tarafınıza verilmesi zorunludur.


TAAHHÜTLÜ ABONELİĞİNİZİ TAAHHÜT SÜRESİ DOLMADAN SONLANDIRMAK İSTERSENİZ;


• Satıcı veya sağlayıcı, taahhüdünüz nedeniyle aboneliğinize son verdiğiniz tarihe kadar size yapmış olduğu tüm indirimleri, cihaz veya diğer faydaların tahsil edilmemiş bedellerini bedelini sizden talep edebilir. Ancak, bazı durumlarda taahhüt kapsamında kalan süre için ödemeniz gereken tutar, bu bedellerden daha düşük olabilmektedir. Bu hallerde, yalnızca bu tutarı ödeyerek taahhütlü aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

• Yerleşim yerinizi değiştirmeniz ve yeni yerleşim yerinizde taahhüt konusu hizmetin size aynı nitelikte sunulamaması durumunda, herhangi bir bedel ödemeksizin aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.


Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
.pdf
PDF dosyasını indir • 49KB

33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page