top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

Abonelik Sözleşmesi: Belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmeyi sağlayan sözleşmeler abonelik sözleşmesi olarak kabul edilir. Elektrik, doğal gaz, internet, telefon ve dijital görüntülü yayınlar için alınan hizmetler bu kapsama girer. Altı ay, bir yıl gibi süresi önceden belirlenmiş abonelik sözleşmeleri tüketicinin onayı olmadan uzatılamaz. Abonelik sözleşmesinin bir örneğinin size verilmesi zorunludur.


doğalgaz ocak ve tencere

SASKİ, SEPAŞ, AGDAŞ kurumlarının E Devlet hizmetlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.


Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi Nedir?


Bir mal veya hizmete taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt ederek hizmetin bedelinden indirim aldığınız veya taksitle cep telefonu satın aldığınız sözleşmelere taahhütlü abonelik sözleşmesi denir.


Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ;


Bu tür sözleşmelerde dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır:

Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında aleyhinize değişiklik yapılamaz. Taahhütnamenin yazılı veya elektronik posta yoluyla tarafınıza ulaştırılması zorunludur. Bu taahhütname, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi, mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır. Taahhüdünüzü telefonda veriyorsanız söz konusu bilgilerin size telefonda aktarılması zorunludur. Taahhüt kapsamında satın aldığınız mal veya hizmetin bedeli, taahhütsüz abonelik bedelinden daha yüksek olamaz. Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az 1 fatura dönemi öncesinden bu durum size bildirilmelidir. Taahhütlü abonelik kapsamında taksitle cep telefonu satın aldıysanız hizmet sağlayıcı firma da malın ayıbından sorumludur.


Tüketici Olarak Haklarınız ;


Abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmet sözleşmeye uygun olarak size teslim veya ifa edilmelidir. Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin size fiilen sunulmasıyla başlar. Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur. Abonelik süresince; imzalamış olduğunuz sözleşme, taahhütname ve tarifenize ilişkin ayrıntıları ücret ödemeksizin talep edebilirsiniz. Sözleşme süresi sonunda sizden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için sizden hiçbir bedel talep edemez. Ödeme bildiriminin (fatura), son ödeme tarihinden en az 7 gün önce size gönderilmesi zorunludur. Ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz. Bu itiraz, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılmalı ve sonucu hakkında size bilgi verilmelidir. Belirsiz süreli veya süresi 1 yıl ve daha uzun bir sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.


Taahhütlü Aboneliğin Feshi


Süresi dolmadan taahhütlü aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz:

Satıcı veya sağlayıcı, aboneliğinize son verdiğiniz tarihe kadar taahhüdünüze istinaden size yaptığı tüm indirimleri, cihaz veya diğer faydaların bedelini sizden talep edebilir. Ödemeyi taahhüt ettiğiniz bedelin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı bu tutardan düşük ise; lehinize olan tutar sizden tahsil edilir. Yerleşim yerinizi değiştirmeniz ve yeni yerleşim yerinizde taahhüt konusu hizmetin size aynı nitelikte sunulamaması durumunda, herhangi bir bedel ödemeksizin aboneliğinizi feshedebilirsiniz.

Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde ancak satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılırsa veya hizmetten yararlanmanıza engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Sözleşmeyi sonlandırmak için fesih bildirimini satıcı veya sağlayıcıya yöneltmeniz yeterlidir. Fesih bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde sözleşmeniz sonlandırılmalıdır. Fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda 15 gün; haftalık süreli yayınlarda 1 ay; aylık süreli yayınlarda 3 aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben sözleşmeniz sona erecektir. Abonelik sözleşmenizin sonlandırıldığına ilişkin bilginin size verilmesi zorunludur. Fesih bildiriminin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içinde ödemiş olduğunuz ücretin geri kalan kısmı ve varsa sizden alınan güvence veya depozito bedellerinin güncel tutarları kesinti yapılmadan tarafınıza iade edilmelidir.

 

E Devlet Abonelik, Fatura, Borç ve Alacak Sorgulama

E Devlet Abonelik, Fatura, Borç ve Alacak Sorgulama işlemleri için turkiye.gov.tr site içi arama yöntemi ile sorgulanabilmektedir. Bu yöntemle yeni abonelik sorgulama, fatura sorgulama, borç ve alacak sorgulama gibi işlemler yapabileceğiniz gibi abonelik sözleşmesi sonlandırma, aboneliği kapatma, sözleşme feshi yada devir gibi işlemleri de yapabilirsiniz.


E Devlet abonelik sözleşmesi başvuru yeni abonelik ve abonelik devri işlemleri

E Devlet abonelik sözleşmesi başvuru yeni abonelik ve abonelik devri işlemleri için turkiye.gov.tr site içi arama yöntemi ile sorgulanabilmektedir. Bu yöntemle yeni abonelik sorgulama, fatura sorgulama, borç ve alacak sorgulama gibi işlemler yapabileceğiniz gibi abonelik sözleşmesi sonlandırma, aboneliği kapatma, sözleşme feshi yada devir gibi işlemleri de yapabilirsiniz.


E Devlet abonelik sözleşme feshi başvuru

E Devlet abonelik sözleşme feshi başvuru için turkiye.gov.tr site içi arama yöntemi ile sorgulanabilmektedir. Bu yöntemle yeni abonelik sorgulama, fatura sorgulama, borç ve alacak sorgulama gibi işlemler yapabileceğiniz gibi abonelik sözleşmesi sonlandırma, aboneliği kapatma, sözleşme feshi yada devir gibi işlemleri de yapabilirsiniz.


 

Sakarya Elektrik, Doğalgaz, Su abonelik, borç ve fatura sorgulama ile abonelik feshi ve devri işlemleri

Aşağıda SASKİ, AGDAŞ, SEPAŞ kurumlarının E devlet üzerinden sağladığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin linkler yer almaktadır. Gerçek kişi, tüzel kişi veya murisi bulunduğunuz kişiler bakımından abonelik, borç ve fatura sorgulama ile abonelik feshi ve devri işlemleri yapabilirsiniz.


Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ)
e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler
Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (SEPAŞ)
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler
AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page