top of page

E Devlet Uygulamaları

Yetkili Servis ve Satış Sonrası Hizmetlerde Haklarınız

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

Yetkili Servis Nedir?


Üreticiler ve ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömrü boyunca satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır. Hangi ürünler için satış sonrası hizmet verileceği, bu ürünlerin kullanım ömrü ve azami tamir süreleri Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yetkili servis; Üreticiler ve ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömrü boyunca satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak amacı ile anlaşma yapılan işletmelerdir.


elektrik servis tamir

SERBİS / Servis Bilgi Sistemi Nedir?


SERBİS / Servis Bilgi Sistemi, T.C. Ticaret Bakanlığının “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında, üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlamış olduğu sistem ve internet sitesidir.Yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi tanıtım yapan ve hizmet sağlayan servislerin, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine zarar verdiği dikkate alındığında, yetkili servis bilgilerine güvenilir bir platformdan doğru bir şekilde erişim sağlanması önem arz etmektedir.

Ticaret Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler esas alınarak hazırlanan bu internet sitesi, 01.07.2020 tarihi itibariyle firmaların kendileri tarafından sisteme kaydedilen yetkili servis bilgilerini sorgulamaya olanak sağlamaktadır.


SERBİS / Servis Bilgi Sistemi - Yetkili Servis Sorgulama


Yetkili servis sorgulaması yaparken ürünün garanti belgesinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda veya faturasında yer alan ithalatçı ya da üretici bilgisini dikkate almanız gerekmektedir.

SERBİS sistemi üzerinden https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu adresinden yetkili servis bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Satış Sonrası Hizmetlerde Haklarınız

Üreticiler ve ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömrü boyunca satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

Hangi ürünler için satış sonrası hizmet verileceği, bu ürünlerin kullanım ömrü ve azami tamir süreleri Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Hem firmaların yetkili servis istasyonları hem de bağımsız servis istasyonları verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.

Kullanım ömrü süresince, yetkili servis istasyonuna teslim ettiğiniz malın bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez.

Garanti süresinde, yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızanın on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı kullanımınıza tahsis etmesi zorunludur.

Satın aldığınız ürünü, garanti süresi içinde ve tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmadığınız sürece, yetkili servis istasyonları, ithalatçılar veya satıcılar sizden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

Garanti süresi dışında, servis istasyonlarında işlem gören bir üründe bir yıl içinde aynı arızanın tekrarı halinde sizden herhangi bir ücret talep edilemez.

Üreticiler veya ithalatçılar, talep ettiğiniz takdirde yedek parça satışından kaçınamazlar. Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini tüketicilerin görebileceği bir yere asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda sunması zorunludur.

Servis istasyonuna teslim ettiğiniz ürünlerle ilgili teslim fişi ve servis fişi gibi belgelerin size verilmesi zorunludur.

Uyuşmazlık durumlarında haklarınızı kullanabilmek için bu belgeleri saklayın. Üretici ve ithalatçı firmanın kurumsal internet sitesi varsa yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerin bu sitede yer alması zorunludur.

Ekte yer alan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğini inceleyerek hangi üründe ne kadar kullanım ömrü olduğunu ve azami tamir sürelerini öğrenebilirsiniz.


Garanti ve Satış Sonrasına İlişkin Bilgiler

  • Satın aldığınız ürün garanti belgesi ile satılması zorunlu olan bir ürün ise, satıcıdan mutlaka garanti belgesini isteyiniz. Garanti belgesi üzerinde malın tüketiciye teslim tarihi, üretici ya da ithalatçı ile satıcı firma unvanı, imza ve kaşesi, garanti süresi, kullanım hatalarına ilişkin bilgi, tüketiciye sağlanan haklar ve hak arama yolları gibi bilgilerin bulunması zorunlu olup bu bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

  • Garanti süresi içinde garantiden doğan haklarınızı kullanabilmek için satın alınan ürünün montaj, bakım ve onarımında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen yetkili servisleri kullanın. Aksi durumda, kullanım hatası ortaya çıkacak ve garantiye ilişkin haklar kullanılamayacaktır.

  • Ürününüzü yetkili servise veya özel servise teslim ederken servis teslim fişi, ürün tamir edildikten sonra ise servis fişi almayı unutmayın.

  • Ürünün garanti süresi bittikten sonra kullanım ömrü süresince bakım ve onarımını hem yetkili servislerde hem de özel servislerde yaptırabilirsiniz.

Garanti ve Satış Sonrasına İlişkin Bilgiler Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar; “Tüketici Hakem Heyetleri” ve “Tüketici Mahkemeleri”dir. Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli “Asliye Hukuk Mahkemeleri” Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. Buna göre;

  • Değeri 7.550 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetine,

  • Değeri 11.330 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine,

  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde değeri 7.550 TL ile 11.330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda, İl Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar, Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren “15 gün” içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir.

  • Değeri 11.330 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekecektir. Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Bu nedenle; uyuşmazlıklarınızın çözümü amacıyla uyuşmazlık konusunun parasal değerini de dikkate alarak, mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme ve benzeri belgeler ile birlikte başvurmanız gerekmektedir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
.pdf
PDF dosyasını indir • 123KB


73 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page