top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

AİLE İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

AİLE İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER (ORTAK)

Başvuruda Bulunanın Kendisinden; AİLE İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

  1. İkamet İzni Başvuru Formu: Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

  2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi: Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar. (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

  3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.

  4. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar

  5. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (Bilgileri içeren sayfaların –ilk 3 sayfa-) fotokopisi: (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.) (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.


aile fotoğrafı

>>> Başvuranın Çocuk Olması Halinde (Destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin Ergin Olmayan Çocuğu veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu) Ortak Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler istenir:


  1. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi

  2. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname

  3. Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)


>>> Destekleyiciden; (Başvuruda hazır bulunur)


  1. Türk vatandaşı ise;

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

Yabancı ise;

    ● Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

    ● İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgelerinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.


2. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge.


3. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası:


●İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

●Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

●Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

●Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)


4. Adli sicil kaydı:


Son 5 yıldır Türkiye’de kalınmıyorsa; kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır Türkiye’de kalınıyorsa Türk adli makamlarından/e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)


5. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge:


●(Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde) İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”) (destekleyicinin Türk vatandaşı olması halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” de kabul edilir.)


6. Kalınacak Yeri Gösterir Belge:

(Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)


●Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;

●Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

●Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)


AİLE İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER AÇIKLAMALAR

Geçiş başvuruları için; Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir).


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Son Paylaşılanlar

bottom of page