top of page

E Devlet Uygulamaları

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER (ORTAK)pasaport ve bilet

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belgenin Fotokopisi

 • Dört (4) Adet Biometrik Fotoğraf

 • İkamet Harcı ve Kart Bedeli Ödendiğini Gösteren Belgeler/Makbuzlar

 • Geçerli Sağlık Sigortası

 • Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Olunduğunu Gösteren Belge

 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge

 

 1. İkamet İzni Başvuru Formu: Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

 2. Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belgenin Fotokopisi: Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar. (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 3. Dört (4) Adet Biometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.

 4. Maddi İmkâna Dair Beyan: Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurudan destekleyici belge isteyebilir.

 5. İkamet Harcı ve Kart Bedeli Ödendiğini Gösteren Belgeler/Makbuzlar

 6. Geçerli Sağlık Sigortası: İstenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır:

  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

  • Özel sağlık sigortası (Başvuru sırasında sigorta poliçesinin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)


7. Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Olunduğunu Gösteren Belge: Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”.

8. Kalınacak Yeri Gösterir Belge: Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır:

 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)

 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

 • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (Yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)


KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER


A. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler:

 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (Kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)

 • Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

B. Türkiye'de Taşınmaz Malı Bulunanlar:

 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi) fotokopisi

C. Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar:

 • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu, noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri

D. Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılacaklar:

 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

E. Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Anlaşmalar ya da Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Eğitim veya Benzeri Amaçlarla Gelecekler:

 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi/AIESEC belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

F. Turizm Amaçlı Kalacaklar:

 • İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

 • Aile ikamet izni şartlarının taşınmaması nedeniyle kısa dönem ikamet izni talep edilmesi halinde; evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan onaylı belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) fotokopisi istenir. (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

(Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

G. Tedavi Görecekler:

 • Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

G.1. İdari Makamların Talebi:

 • İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye'de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

G.2. İdari Makamların Kararı:

 • İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye'de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

G.3. Adli Makamların Talebi:

 • Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye'de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

G.4. Adli Makamların Kararı:

 • Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye'de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

Ğ. Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçenler:

 • Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir)

 • Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı veya 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

 • Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

H. Türkçe Öğrenme Kurslarına Katılacaklar:

 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (eğitim/öğrenim /Türkçe dil kursu)

 • Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

I. Kamu Kurumları Aracılığıyla Eğitim, Araştırma, Staj ve Kurslara Katılacaklar:

 • Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

J. Yükseköğrenimini Tamamlayıp 6 Ay İçinde Müracaat Edenler:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

K. Yatırım Yapanlar:

 • Uygunluk Belgesi

L. K.K.T.C. Vatandaşları:

 • K.K.T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)


KISA DÖNEM İKAMET İZNİ AÇIKLAMALAR

 • Çocuklar İçin:

  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.

  • Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir.)

  • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)


 • Geçiş Başvuruları İçin:

  • Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir. ((Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir)


18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page