top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER


ev gösteren emlakçı

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)

 2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)

 4. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 5. Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.)

 6. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı

 7. Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir.) (Ülkesine giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)

 8. İkamet izni kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz

 9. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):


 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;

 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

 • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)


UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ AÇIKLAMALAR

 • Çocuklar için:

  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.

  • Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir.)

  • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)


 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda:

  • Yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı taahhütname aranır.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page