top of page

E Devlet Uygulamaları

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu | TCK 112

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu nedir?

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu

Madde 112- (Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


mezuniyet

MADDE 112. Gerekçesi –

Madde metninde eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.11 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page