top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

SGK işten çıkış kodu ve işten ayrılış bildirgesi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023


işkur, sgk il müdürlüğü binası

SGK işten çıkış kodu ve fesih nedenleri


İşçinin iş ilişkisinin sona ermesi halinde işveren tarafından 10 gün içerisinde bu durum SGK'ya işten ayrılış bildirgesi ile bildirilir. İşten Çıkış ve İşten Ayrılış , işveren tarafından SGK'ya işçinin iş sözleşmesinin sona erdiğini bildirdiği İşten Ayrılış Bildirgesinde yer alan önemli bir bilgidir. Bu bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerine esas alınacak olduğundan işçi için önem arz etmektedir. Bazı fesih kodları niteliği gereği daha çok karşımıza çıktığından onlar hakkında kısa açıklamalar yaparak tüm kodları aşağıda belirttik. İlgili kodları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.


İşten Çıkış Kodu Listesi


İşten Çıkış Kodu 1 Nedir?


İsten çıkış kodu 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshedildiği anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 2 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 3 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 3 belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi yani istifa anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 4 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 4 belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi yani geçerli fesih yoluyla işveren tarafından tazminatlı fesih yapıldığı anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 5 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 5 belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 8 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 9 Nedir?


İşten Çıkış Kodu 9 Malulen emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelmektedir.


İşten Çıkış Kodu 10


Ölüm


İşten Çıkış Kodu 11


İş kazası sonucu ölüm


İşten Çıkış Kodu 12


Askerlik


İşten Çıkış Kodu 13


Kadın işçinin evlenmesi


İşten Çıkış Kodu 14


Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması


İşten Çıkış Kodu 15


Toplu işçi çıkarma


İşten Çıkış Kodu 16


Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli


İşten Çıkış Kodu 17


İşyerinin kapanması


İşten Çıkış Kodu 18


İşin sona ermesi


İşten Çıkış Kodu 19


Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)


İşten Çıkış Kodu 20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)


İşten Çıkış Kodu 21


Statü değişikliği


İşten Çıkış Kodu 22


Diğer nedenler


İşten Çıkış Kodu 23


İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih


İşten Çıkış Kodu 24


İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih


İşten Çıkış Kodu 25


İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih


İşten Çıkış Kodu 26


Disiplin Kurulu kararı ile fesih


İşten Çıkış Kodu 27


İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih


İşten Çıkış Kodu 28


İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih


İşten Çıkış Kodu 29


İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih


İşten Çıkış Kodu 30


Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır )


İşten Çıkış Kodu 31


Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih


İşten Çıkış Kodu 32


4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi


İşten Çıkış Kodu 33


Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi


İşten Çıkış Kodu 34


İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih


İşten Çıkış Kodu 35


6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler


İşten Çıkış Kodu 36


KHK ile işyerinin kapatılması


İşten Çıkış Kodu 37


KHK ile kamu görevinden çıkarma


İşten Çıkış Kodu 38


Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma


İşten Çıkış Kodu 39


696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş


İşten Çıkış Kodu 40


696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış


İşten Çıkış Kodu 41


Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.)


İşten Çıkış Kodu 42


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.


İşten Çıkış Kodu 43


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.


İşten Çıkış Kodu 44


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.


İşten Çıkış Kodu 45


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.


İşten Çıkış Kodu 46


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.


İşten Çıkış Kodu 47


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.


İşten Çıkış Kodu 48


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.


İşten Çıkış Kodu 49


 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.


İşten Çıkış Kodu 50


4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

Alemdar Hukuk Bürosu/ Av. Burak Alemdar

80 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Avukatlık Ücreti Tarifeleri

Avukatlık ücreti, Sakarya Barosu Avukatlık Ücret Tarifesi, TBB Avukatlık Ücretleri Tarifeleri hakkında bilgileri içerir.

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page