top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu | TCK 136

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu nedir?

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.[52]

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.


dizüstü bilgisayar

TCK 136. Gerekçesi –

Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Nitelikli haller nelerdir?

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK 137. Gerekçesi –

Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelikli hâlleri tanımlanmış bulunmaktadır.

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentit


Son Paylaşılanlar

bottom of page