top of page

E Devlet Uygulamaları

Kocaeli Avukat - Alemdar Hukuk Bürosu


Beyaz topların olduğu resim üzerinde Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk yazısı
Kocaeli ağır ceza avukatı ve Kocaeli boşanma avukatı da olmak üzere Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Kocaeli Avukat - Alemdar Hukuk Bürosu

Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Kocaeli'de de hizmet veren hukuk firmalarından biri olarak, hukuki ihtiyaçlarınızı karşılamak için uzman avukat ekibiyle hizmet vermektedir. Büromuzun kurucusu Avukat Burak Alemdar ve Avukat Çağla Hasdemir Alemdar, uzun yıllara dayanan deneyimleri ve geniş hukuki bilgi birikimleri ile müvekkillerimize kaliteli hukuki danışmanlık sunmaktadır.

Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, müvekkillerin hukuki sorunlarını çözmek ve haklarını korumak için profesyonel bir yaklaşım benimsemektedir. Hukukun karmaşıklığına ve sürekli değişen yasal düzenlemelere hakim olan avukatlarımız, farklı hukuki konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Bu konular arasında aile hukuku, ceza hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku ve daha birçok alanda hizmet bulunmaktadır.

Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ayrıca arabuluculuk hizmetleri sunarak hukuki ihtilafların mahkemeye gitmeden çözülmesine yardımcı olmaktadır. Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlıkların daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde çözülmesini sağlar.

Müvekkillerimizin haklarını korumak ve adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak için, Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak her bir davayı özenle ele alır ve sonuca ulaşana kadar müvekkillerimizin yanında dururuz. Profesyonellik, dürüstlük ve müvekkil odaklı bir yaklaşım, ofisimizin temel değerleridir.

Eğer Kocaeli'de bir avukatlık ofisine ihtiyacınız varsa, Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu sizin için burada. Hukuki sorunlarınızı çözmek ve haklarınızı korumak için bize başvurabilirsiniz. Size en iyi hukuki çözümü sunmak için buradayız.


 

Kocaeli Avukat - Çalışma Alanlarımız

Kocaeli Avukat olarak Kocaeli Adliyesi ile mülhakat adliyeler bünyesinde çalışma alanlarımız aşağıda yer aldığı şekildedir.

İş Hukuku

Ceza Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları


 


Kocaeli Adliyesi ve Mülhakat Adliyeler

Kocaeli Adliyesi ve mülhakat adliyelerde yer alan mahkeme bilgileri ile adres ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Gölcük Adliyesi

Kandıra Adliyesi

Körfez Adliyesi

Karamürsel Adliyesi

Kocaeli Adliyesi

 

Kocaeli Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Kocaeli Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Kocaeli Avukatları; miras davaları, boşanma davaları, ticari davalar, ceza davaları, idari davalar ve vergi davaları gibi ihtisaslaşmış mahkemelerce yada genel mahkemelerce ele alınan pek çok davaya bakmaya ehliyetlidir.

 • İş hukukundan kaynaklanan İşe İade Davaları, Hizmet Tespit Davaları ile her türlü tespit davası,

 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti alacağı, fazla çalışma ücretleri, hafta tatili ve yıllık ücretli izin alacakları ile her türlü alacak ve tazminat davası,

 • İş kazalarından kaynaklanan maluliyet, rücu ve diğer maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,

 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,

 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,

 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,

 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,

 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

 • Mirasta tenkis davası,

 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

 • Kira ve Aidat Alacağı İcra Takibi

 • Kira Tespit Davaları

 • Tahliye Davaları

 • İhtarname Hazırlanması ve sair işlemler.

 • İptal davası,

 • İptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri,

 • Tam yargı (tazminat) davası,

 • Vergi cezalarına itiraz,

 • Vergi cezalarının iptali davası,

 • Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası.

 • Yabancıların ülkelerdeki statüleri ve hakları,

 • Uzun ve kısa dönem ikamet izinleri,

 • Yabancıların ikamet izinlerini düzenler ve göçmenlerin Türkiye'deki hakları,

 • Sınır dışı etme işlemine karşı dava,

 • İl göç idaresi müdürlükleri aracılığıyla randevu,

 • E-ikamet sistemi başvuru,

 • İkamet izinleri uzatma,

 • İkamet izni için dilekçe

 • İcra Takibi,

 • Menfi Tespit ve Takibin İptali davası,

 • İptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri,

 • Şikayet,

 • İtiraz,

 • İstirdat davası,

 • İflas Davası,

 • Konkordato,

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma,

 • Tutukluluğa itiraz,

 • Adli kontrole itiraz,

 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma,

 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası takibi,

 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası takibi,

 • Cezaevi ziyareti,

 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi,

 • İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Kocaeli Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Kocaeli Ağır Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar?


 

Kocaeli Avukat Ücretleri

Kocaeli Avukat Ücretleri, Kocaeli Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak belirlenir. Belirlenecek ücret baro tarafından belirlenen ücretten az olmamak kaydıyla avukatın emek ve mesaisi ile diğer masrafları göz önüne alınarak belirlenir. Avukatlık Ücreti için üst sınır dava konusu alacak tutarının %25'i oranındadır. Baro tarafından belirlenen tarife asgari olarak alınabilecek ücreti belirlemekte olup bu ücretlere KDV DAHİL değildir. Ekte 2023 yılı için Kocaeli Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi pdf örneği yer almaktadır.

Kocaeli Barosu 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
.pdf
PDF dosyasını indir • 947KB
Kocaeli Barosu Ücretsiz Avukat - Adli Yardım

Kocaeli Barosu Ücretsiz Avukat talepleriniz konusunda detaylı bilgi almak ve ilgili telefon ile iletişim bilgilerine erişmek için aşağıdaki sayfadan bilgi alabilirsiniz. 

Alemdar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Kocaeli ağır ceza avukatı ve Kocaeli boşanma avukatı da olmak üzere müvekkillerimize Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.
21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi dosya sorgulama, Yargı Çevresi, İş Bölümü ile Adres ve Dahili İletişim Bilgileri

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page