top of page

E Devlet Uygulamaları

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER (ORTAK)

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi

 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf

 • İkamet kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz

 • Geçerli sağlık sigortası

 • Yerleşim Yerini Gösterir Belge


 1. İkamet İzni Başvuru Formu: Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

 2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi: Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar. (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.

 4. Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan: Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.

 5. İkamet kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz: Uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluk okullarında öğrenim görenler için ikamet izni harç belgesi/makbuzu da gereklidir.

 6. Geçerli sağlık sigortası: Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır:

  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

  • Özel sağlık sigortası (Başvuru sırasında sigorta poliçesinin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)


7. Yerleşim Yerini Gösterir Belge:

Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır:

 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)

 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

 • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)


öğrenci

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER


>>> İlkokul (1 yıl), Ortaokul (1 yıl), Lise (1 yıl), Askeri Liseler (1 yıl), MEB'e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluk okulları) (harca tabi):

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)


>>> Ön lisans (2 yıl), Lisans (4 yıl), Lisans - Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl), Lisans - Tıp Fakültesi (6 yıl), Harp okulları (4 yıl):

Ortak Belgeler


>>> Yüksek Lisans (2 yıl):

Ortak Belgeler


>>> Doktora (3 yıl):

Ortak Belgeler


>>> Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl):

TUS kapsamında olunduğuna dair belge


>>> Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl):

DUS kapsamında olunduğuna dair belge


>>> Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl):

Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)


>>> Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl):

Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı "değişim programı" kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge


>>> Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl):

Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı "değişim programı" kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge


ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ AÇIKLAMALAR

 • Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.

 • İdarenin talep etmesi halinde öğrenci belgeleri, öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak veya e-devlet sisteminden alınarak teslim edilmelidir.

 • Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.

 • İkamet izni süreniz içinde; aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya aynı şehirde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildirmeniz gerekmektedir.

 • Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

 • Çocuklar için:

  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.

  • Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir)

  • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)


 • Geçiş başvuruları için; Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir).

28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page