top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Pek kötü davranış sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

Pek kötü davranış sebebiyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu İkinci kitap, Aile Hukuku'na ayrılmıştır. İkinci kitap birinci kısım olarak Evlilik Hukuku'na yer verilmiştir. Bu kısım içerisinde ise ikinci bölüm, Boşanma konusuna ilişkin hükümleri içermektedir.

Boşanma başlığı altında, ilgili hükümlere detaylı bir şekilde boşanma sebeplerine yer verilmiştir.

Aşağıda "Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış" boşanma sebebine ilişkin kanun maddesi yer almaktadır.


A. Boşanma sebepleri


II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.


Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.


Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


boşanma

 

Pek kötü davranış sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının TMK Madde 162 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı pek kötü davranış sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

Davacı ve davalı 2002 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çocuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evliliğin başından bu yana davalı düzenli şekilde alkol ve uyuşturucu kullanmakta ve davacıya fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulamaktadır. Davalı, bu şiddeti çoğu zaman ortak çocuğun önünde yapmaktadır. Davacının "Hastane Adı" adlı devlet hastanesinden aldığı darp raporu ve "Emniyet Müdürlüğü yada Karakol Adı" kurumunda verdiği ifade örnekleri dilekçemizin ekinde yer almaktadır.

Davalı, davacıyı insan içinde de sürekli küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve kötü muamelede bulunmaktadır. Bu davranışlarla davacı fiziksel ve psikolojik şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hususlar yargılama aşamasında tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

Davalının ekonomik durumu oldukça iyi olmasına rağmen; ortak çocuk, davacı ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Ortak konutun ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarını davacı tek başına karşılamaktadır. Davalı evlilik birliğinden bu yana üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Darp raporu ve Emniyet İfade Tutanağı Örneği

-Dava tarihinden geriye dönük olarak "Telefon No." nolu gsm hattının 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatörden celbi

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page