top of page

E Devlet Uygulamaları

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024

Güncelleme tarihi: 11 Haz

Bu yazımızda neler var?


Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanma davası, kanunda sayılan genel ve özel boşanma sebeplerine dayanılarak çekişmeli yada anlaşmalı şekilde açılabilir. Boşanma davası için öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Sonrasında bu dilekçenin görevli ve yetkili mahkemenin olduğu il adliyesinden tevzi edilerek davanın açılmış olur.


anlaşmalı boşanma protokolü

Tek Taraflı - Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Yalnızca dilekçenizin teslimi ile dava açılmış olsa da; açmış olduğunuz davayı kazanabilmeniz için dava dilekçenizde belirtmiş olduğunuz iddiaların tarafınızdan ispatı gerekir. İspat edemediğiniz herhangi bir olay yada durum mahkemenin kararına etki etmeyecektir.

Çoğu zaman davacı, dilekçesinde ve duruşmada yakınmanın hakimi etkileyeceğini düşünse de boşanma davaları tarafların karşılıklı dilekçelerinde ortaya koydukları iddiaları ispat yükümlülüğü altında oldukları davalardır.

Boşanma davasında dosyaya toplamda 4 dilekçe girmektedir.

Bunlar dava dilekçeniz ve karşı tarafın cevap dilekçesi ile sizin bu cevap dilekçesine karşı cevap dilekçeniz ile davalının ikinci cevap dilekçesidir.

Tüm bu dilekçelerde boşanma sebeplerinizi açık bir şekilde delilleri ile ortaya koymanız gerekmektedir.


Boşanma Davası Dava Dilekçenizde Olması Gereken Genel Unsurlar - HMK 119

Boşanma Davası Dava Dilekçenizde Olması Gereken Genel Unsurlar


HMK Madde 119 kapsamında dava dilekçenizde; a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

bulunması şarttır.


Bu şartlar göz önüne alındığında doğru bir boşanma dava dilekçesi verebilmek için dilekçenizde mahkemenin adı, açık olay özetleri ve delilleriniz ile talep sonucunuzun açıklıkla belirtilmesi önemlidir. Bu durumun gerçekleşmesi için cevaplanması gereken bir kısım temel soru mevcuttur.

Bunlar;

Boşanma Davası hangi mahkemeye açılır?

Boşanma Davası, Aile Mahkemeleri tarafından görülen davalardandır. Bulunduğunuz İl veya İlçede Aile Mahkemesi bulunmaması halinde bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatı ile bakar. HSK bulunduğunuz il veya ilçe yönünden farklı bir yetki çevresi de belirlemiş olabilir. Aşağıda yer alan HSK adli rehber kapsamında bulunduğunuz il veya ilçede adli teşkilat olup olmadığı yoksa hangi adliyenin yetkisinde dava açılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.


HSK YETKİ ÇEVRESİ ADLİ REHBER
.pdf
PDF dosyasını indir • 792KB

Boşanma davası nereden açılır?

Boşanma Dilekçesinde belirtilmesi gereken boşanma sebepleriniz neler olabilir?

Boşanma Davasında kullanacağınız delilleriniz nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasından ayrı olarak tarafların boşanma, boşanmanın mali sonuçları, varsa çocukların velayet durumu gibi koşullarda anlaştıkları ve bu durumu dava dilekçeleri ile ekinde yer alan anlaşmalı boşanma davası boşanma protokolü ile ortaya koydukları bir davadır. Bu dava kapsamında yine bir dava dilekçesi verilmesi bunun yanında ayrıca bir boşanma protokolü hazırlanarak çiftlerin ıslak imzasını taşıyacak şekilde mahkemeye teslimi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası kapsamında süreç çekişmeli davaya göre çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Yetkili mahkeme yönünden taraflar birlikte bir tercihte bulunabilmekte; karşılıklı dilekçeler vermek zorunluluğu altına girmemekte ve ispat konusunda delil getirme zorunluluğu altında bulunmamaktadır. Diğer koşullar çekişmeli boşanma davasında olduğu şekildedir.


Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının dinlenebilmesi için Tarafların evlilik tarihleri üzerinden en az 1 yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

Eşlerin birlikte başvurması gerekmektedir.

Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.


 
dava açılış masrafı sakarya tevzi bürosu

Boşanma Davası Nasıl Açılır Ücreti ve Masrafları Ne Kadardır?


2024 YILI İTİBARI İLE BOŞANMA DAVA AÇILIŞ MASRAFLARI 2.855,20 TL'dir. Bu bedelin üzerine yargılamanın gerektirdiği ölçüde ek gider avansı ödemesi yapılması gerekebilir. Delillerin getirtilebilmesi için ödenmesi gereken posta masrafları, tespit ve inceleme için bilirkişi yada keşif heyetine ödenebilecek bedeller kapsamında bu bedelde artış söz konusu olabilecektir.


e devlet logo

E devletten boşanma-davası nasıl açılır?


Yukarıda belirtilen prosedürlere uyulmak sureti ile E devletten boşanma-davası nasıl açılır? Dava dilekçesi UYAP Doküman Editörü üzerinden doldurularak ve mobil imza yada elektronik imza ile imzalanarak UYAP Vatandaş Portal üzerinden de dava açılabilir.

  • Dava Açılış İşlemleri > Hukuk Dava Açılış > Dava Aç sekmeleri tıklanır.

  • Sonra Davanın açılacağı il ve ilgili tevzi bürosu seçilir. Mahkeme sekmesinden Aile Mahkemesi seçilir. Adli Yardım talebi varsa kutucuk işaretlenir.

  • Dosya Türü seçeneğinden dava alanı işaretlenir ve Dava türü alanından da boşanma sebebini içerir dava seçeneği işaretlenir.

  • Devam et tuşuna basılarak taraflar eklenir ve devam et tuşuna basılarak harç ekranına ilerlenir.

  • Hesapla butonu ile harç hesaplanır ve devam et tuşu ile bir sonraki ekrana geçiş yapılır.

  • Veriler kontrol edildikten sonra " Veri girişinin (dava bilgisi, taraf bilgisi, vb.) eksik yada hatalı olmadığını kontrol ettim." kutucuğu işaretlenir ve bu kutucuk işaretlenince "tevzi numarası al" butonu açılır. Butona basılarak tevzi işlemi yapılır. Harç ödemesi ile dava dilekçesi ve ekleri de eklendikten sonra dava aç butonu ile işlem tamamlanır. Tevzi formunda dava dosyasının hangi mahkemede ve hangi dosya numarası ile işlemde olduğu görülebilir.

Boşanma Davası Dilekçe Örnekleri

Sitemizde anlaşmalı ve çekişmeli boşanma konularında yazmış olduğumuz örnek dilekçeler ile boşanma protokolü ve dilekçe örneklerine ilişkin yazılara ait linkler aşağıda yer almaktadır.

12 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page