top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Hayata kast sebebiyle boşanma davası dilekçesi örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Hayata kast sebebiyle boşanma davası

Hayata kast sebebiyle boşanma, Türk Medeni Kanunu Madde 162'de özel bir boşanma sebebi olarak belirlenmiştir. Bu özel boşanma sebebinin varlığının ispatı halinde başkaca bir şart aranmaksızın evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilmektedir.


hayata kast öldürmeye teşebbüs boşanma

Hayata kast nedeniyle Boşanma Yargıtay kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2-2420 K. 2019/750 T. 20.6.2019 bir ilamında “ Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışın gerçekleşmesi ile hâkim tarafından evlilik birliğinin çekilmez hâle gelip gelmediği şartını araştırmaya gerek kalmaksızın, boşanma kararı verilebilecektir.

 

Hayata kast sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının TMK Madde 162 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı hayata kast sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

Davacı ve davalı 2007 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çocuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Davalı .../.../.... tarihinde davacıyı çok ağır derecede darp etmiş ve hayatına kast etmiştir. Davacının "Hastane Adı" adlı devlet hastanesinden aldığı darp raporu ve "Emniyet Müdürlüğü yada Karakol Adı" kurumunda verdiği ifade örnekleri ve soruşturma dosyasına ilişkin kayıtlar dilekçemizin ekinde yer almaktadır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Darp raporu ve Emniyet İfade Tutanağı Örneği

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar

 


20 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page