top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Zina sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Zina sebebiyle boşanma davası

Eşlerin TMK Madde 161 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı açılacak olan boşanma davası, zina sebebine dayalı olarak açılır.

Zina, eşlerden birinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi olarak açıklanabilir. İspat konusunda cinsel birleşmenin ispatı yada yaklaşık ispatı gerektiğinden ispat şartları çok ağırdır. Bu nedenle çoğu zaman başkaca boşanma sebepleri ile birlikte ve terditli olarak dava açılmaktadır.


kadın kokteyl aldatma

Sadakatsizlik nedeniyle boşanma dava dilekçesi

Aşağıda yer alan dilekçe Zina sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği ve Sadakatsizlik nedeniyle boşanma dava dilekçesi olarak değerlendirilebilir. Sadakat yükümlülüğünün ihlali durumu yine zina sebebi ile ispat ve yaklaşık ispat kurallarına tabidir.


Terditli boşanma dava dilekçesi

Uygulamada ispat ve yaklaşık ispat kuralları zina eylemi bakımından zorlu şartlara tabi olduğundan davalar terditli olarak açılmaktadır. Terditli davalarda öncelikle ispatı daha zor olan sebepler ve bu sebeplere ilişkin deliller değerlendirilir. İspat şartları zor olan sebebin ispat edilemediği değerlendirildiğinde boşanmaya gerekçe olarak gösterilen diğer sebep üzerinde değerlendirme yapılır.

Her ne kadar uygulamada böyle bir yol kullanılmaktaysa da tam olarak kanuna uygun olduğunu söylemek mümkün değildir.


Zina ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması dava dilekçesi

Terditli davalarda genellikle özel boşanma sebebi olan zinanın yanında terditli olarak genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanılmaktadır. Zinanın ispatı halinde başkaca araştırmaya gerek kalmaksızın kanundan kaynaklanan sebeplerle evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilerek boşanma kararı verilecektir.

Zina ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi

Şiddetli geçimsizlik olarak belirtilen durum; çoğunlukla eşler arasında fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddet sebeplerinin pek çoğunun birlikte ve parça parça bir araya gelmesi sebebi ile oluşur. Evlilik tek bir boşanma sebebinden çok pek çok boşanma sebebini birlikte barındıracak kadar yıpranmış ve zarar görmüştür. Bu anlamda zinanın yanında diğer boşanma sebepleri ile birlikte terditli olarak dava edilebilir.


Zina sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği

Aşağıda yer alan dilekçe genel itibarı ile zina sebebine dayanılan bir boşanma davasına ilişkindir. Mevcut durumunuza ilişkin olarak içinde bulunduğunuz şartları değerlendirerek kendi şartlarınız ve delilleriniz ile dava dilekçenizi oluşturabilirsiniz.


Aldatma nedeniyle boşanma Yargıtay kararları

Aldatma konusunda Yargıtay tarafından zina olduğu kabul edilen eylemler ve yaklaşık ispat durumlarının bir kısmı aşağıda örneklendirilmiştir.

 • Cinsel İlişki

 • Yalnızken eve başkasını alma

 • Başkası ile otelde tatil yapma

 • Yatak odasında başkası ile yakalanma

Zina sebebiyle boşanma davasında deliller

Zina sebebi ile boşanma davasında delil konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli durumlardan biri hukuka uygun delil elde etmenin zorluğudur. Çoğu zaman eşler bir kısım delil elde etseler de bu deliller hukuka aykırı delillerden olurlar.

Bu anlamda Yargıtay uygulamalarında tarafların başkaca delil elde etme imkanı bulunup bulunmadığı ve eşler arasında kişisel alan kabul edilen durumların tespiti çok önemlidir.

Hukuka aykırı delillere dayanmanız halinde bu delillerin dosyada dikkate alınmaması ihtimalinin yanında ayrıca cezai soruşturma geçirmeniz ve ceza almanız ihtimali de mevcuttur. Bu hususta herhangi bir tereddüt içinde olmanız halinde bir avukattan danışmanlık hizmeti almanız sizi pek çok olumsuz durumdan kurtaracaktır.

 

Zina sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının TMK Madde 161 kapsamında kusurlu davranışlarından dolayı zina sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

 1. Davacı ve davalı 2007 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çocuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

 2. Davalı evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş ve davacıyı aldatmıştır. Davacı, davalının bu eylemlerini .../.../.... tarihinde öğrenmiştir. Davalının bahse konu eylemleri dosyaya sunacağımız ekran görüntüleri, mesajlaşmalar, fotoğraflar ve tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

 3. Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Zina sebebi ile evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

 4. Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

 5. Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

 6. Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

 7. Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Fotoğraf ve ekran görüntüleri ile mesaj kayıtları

-Dava tarihinden geriye dönük olarak "Telefon No." nolu gsm hattının 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatörden celbi

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar

240 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page