top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Miras Davalarında Sıkça Sorulan Sorular

Güncelleme tarihi: 8 Ağu 2023

Sakarya'da miras hukuku oldukça hassas bir konudur. Miras hukuku, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının dağıtımını ve mirasçılara geçişini düzenler. Bu nedenle, Sakarya'da miras hukuku konusunda danışmanlık veren bir avukat olarak müvekkillerimiz tam ve eksiksiz bir hukuki danışmanlık sağlamaya çalışıyoruz.

Miras hukukunda, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar oldukça yaygındır. Bu durumda, miras hukuku avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki destek sağlarlar. Mirasın dağıtımı, miras bırakanın vasiyeti, mirasın reddi ve mirasçılık belgesi gibi konularda uzman olan miras hukuku avukatları, müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş hukuki danışmanlık sağlarlar. Ayrıca, miras hukuku avukatları, müşterilerinin haklarını korumak ve hukuki süreçleri yönetmek için gereken uzmanlığı sunarlar. Sakarya'da miras hukuku konusunda danışmanlık veren avukat, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğru hukuki desteği sağlamak için önemlidir.
Kimler mirasçı olabilir?

Miras hukuku kapsamında ölen kişiye Muris geriye kalan yakınlarına ise mirasçı denilmektedir. Bu yakınlık ilişkisi öncelikle murisin eşi ve çocukları yönünden değerlendirilir. Murisin çocuğu bulunmaması halinde ana babasına bağlı zümre; anne babası ve kardeşlerinin de ölmüş olmaları halinde büyük anne ve büyük baba zümreleri mirasçı olabilecektir. Eş sağ olması şartıyla her zümreyle birlikte mirasçı olabilecektir.

Miras payımı nasıl hesaplarım?

Miras payı murisin geriye kalan terekesi ve bu terekeye eklenmesi gereken diğer unsurlar neticesinde oluşan bedel üzerinden hesaplanır.

Miras payının murisin eşi ve çocukları arasında paylaştırılıyor olması halinde; sağ kalan eş mirasın 1/4'ünü alacaktır. Çocuklar da mirasın 3/4'ünü aralarında eşit olarak paylaşacaktır.

Miras payının murisin eşi ve ana baba zümresi ile paylaşılıyor olması halinde; sağ kalan eş mirasın 1/2'sini alacaktır. Kalan 1/2'lik kısmı ana baba, onlar ölmüşse çocukları eşit olarak paylaşacaktır.

Miras payının murisin eşi ve çocukları arasında paylaştırılıyor olması halinde; sağ kalan eş mirasın 3/4'ünü alacaktır. Kalan 1/4'lük kısım büyük anne ve büyük baba, onlar ölmüşse çocukları arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

Bu değerlendirmelere göre miras payınızı hesaplayabilirsiniz.

Saklı pay ne demektir?

Saklı pay murisin mirasçılarından sakınamayacağı, mirasçılara kanunen tanınan asgari yasal miras payıdır.

Bu pay, murisin çocukları için yasal miras paylarının yarısıdır. Muris, mirası üzerinde tasarrufta bulunsa bile mirasçıların saklı paylarına yani yasal miras paylarının yarısına müdahale edemeyecektir.

Murisin anne ve babası yönünden saklı pay 1/4 oranındadır. Muris, mirasının anne babasına kalan kısmının 1/4'ü dışında kalan kısmında tasarrufta bulunabilecekse de bu 1/4'lük kısma müdahale edemeyecektir.

Sağ kalan eş için saklı pay kiminle birlikte mirasçı olduğu değerlendirilerek hesaplanır. Murisin çocukları veya anne babası ile birlikte mirasçı oluyorsa yasal miras hakkının tamamı saklı paydır ve eşin payı üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Diğer hallerde yasal miras payının 3/4'ü saklı pay olup bu kısma dokunulamayacaktır.

Mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Mirasçılık belgesi noterliklerce yada mahkemelerce çıkartılabilmektedir. Mirasçılardan birinin başvurması halinde noterlik veya mahkemeler resmi işlemlerde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi düzenler. Evrakın noterden temin edilmesi daha kolay ve masrafsız olmakla birlikte eski ölümler yada başkaca durumlar söz konusu olması halinde işlem için mahkemelere yönlendirilmeniz söz konusu olabilir. Mahkemelere yapılacak başvurular kapsamında örnek dilekçeler kısmında yer alan mirasçılık belgesi talep dilekçesi örnek olarak kullanılabilir.


28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page