top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

TCK'da Yer Alan Suçlar ve Cezaları

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş olup, 12.10.2004 tarihinde 25611 sayılı Resmi Gazetede yayına girmiştir. Söz konusu kanun toplamda 345 madde içermektedir.

Suçlar ve Cezaları


hakim tokmağı

TCK’da yer alan 5237 sayılı TCK'nun 'Kanununun Bağlayıcılığı' başlıklı 4. maddesinde yer verilen "Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz." kuralı işlenen fiilin suç olduğunun bilinmemesinin failin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade etmektedir. Bu kapsamda suçlar ve cezaları bilmek eylemlerimiz bakımından doğabilecek sorumlulukları da anlamayı kolaylaştıracaktır. TCK'da düzenlenen suçlar ve kanun maddeleri şöyledir;

Üst başlıkları tıklayarak bu kategorideki tüm suçları yada ilgili başlığı tıklayarak kategoride yer alan suçları inceleyebilirsiniz.


Uluslararası Suçlar

 • TCK Madde 76- Soykırım

 • TCK Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar

 • TCK Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı

 • TCK Madde 80- İnsan Ticareti

 • TCK Madde 99- Çocuk düşürtme

 • TCK Madde 100- Çocuk düşürme

 • TCK Madde 101- Kısırlaştırma

 • TCK Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

 • TCK Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

 • TCK Madde 225- Hayasızca hareketler

 • TCK Madde 226- Müstehcenlik

 • TCK Madde 227- Fuhuş

 • TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

 • TCK Madde 229- Dilencilik

 • TCK Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

 • TCK Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme

 • TCK Madde 232- Kötü muamele

 • TCK Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

 • TCK Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

 • TCK Madde 235- İhaleye fesat karıştırma

 • TCK Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma

 • TCK Madde 237- Fiyatları etkileme

 • TCK Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

 • TCK Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

 • TCK Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma

 • TCK Madde 241- Tefecilik

 • TCK Madde 243- Bilişim sistemine girme

 • TCK Madde 244- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 • TCK Madde 245- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

 • TCK Madde 245/A- Yasak cihaz veya programlar

 • TCK Madde 247- Zimmet

 • TCK Madde 250- İrtikap

 • TCK Madde 251- Denetim görevinin ihmali

 • TCK Madde 252- Rüşvet

 • TCK Madde 255- Nüfuz ticareti

 • TCK Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

 • TCK Madde 257- Görevi kötüye kullanma

 • TCK Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması

 • TCK Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti

 • TCK Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması

 • TCK Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

 • TCK Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

 • TCK Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu

 • TCK Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma

 • TCK Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme

 • TCK Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

 • TCK Madde 267- İftira

 • TCK Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

 • TCK Madde 270- Suç üstlenme

 • TCK Madde 271- Suç uydurma

 • TCK Madde 272- Yalan tanıklık

 • TCK Madde 275- Yalan yere yemin

 • TCK Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

 • TCK Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

 • TCK Madde 278- Suçu bildirmeme

 • TCK Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

 • TCK Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

 • TCK Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

 • TCK Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

 • TCK Madde 283-  Suçluyu kayırma

 • TCK Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme

 • TCK Madde 285- Gizliliğin ihlali

 • TCK Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması

 • TCK Madde 287- Genital muayene

 • TCK Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

 • TCK Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma

 • TCK Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

 • TCK Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme

 • TCK Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması

 • TCK Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama

 • TCK Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması

 • TCK Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

 • TCK Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

 • TCK Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

 • TCK Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret

 • TCK Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

 • TCK Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

 • TCK Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

 • TCK Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak

 • TCK Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik

 • TCK Madde 305- Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

 • TCK Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama

 • TCK Madde 307- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma

 • TCK Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım

 • TCK Madde 309- Anayasayı ihlal

 • TCK Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı

 • TCK Madde 311- Yasama organına karşı suç

 • TCK Madde 312- Hükumete karşı suç

 • TCK Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan

 • TCK Madde 314- Silahlı örgüt

 • TCK Madde 315- Silah sağlama

 • TCK Madde 316- Suç için anlaşma

 • TCK Madde 317- Askeri komutanlıkların gasbı

 • TCK Madde 318- Halkı askerlikten soğutma

 • TCK Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik

 • TCK Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

 • TCK Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama

 • TCK Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler

 • TCK Madde 323- Savaşta yalan haber yayma

 • TCK Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali

 • TCK Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

 • TCK Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

 • TCK Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

 • TCK Madde 328- Siyasal veya askeri casusluk

 • TCK Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

 • TCK Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

 • TCK Madde 331- Uluslararası casusluk

 • TCK Madde 332- Askeri yasak bölgelere girme

 • TCK Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

 • TCK Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin

 • TCK Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini

 • TCK Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama

 • TCK Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama

 • TCK Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi

 • TCK Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

 • TCK Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç

 • TCK Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

 • TCK Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page